“บิ๊ก กสส. ขนสินค้าคุณภาพดีมีมาตรฐานจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดลงกระเช้ามอบเป็นของขวัญเทศกาลปีใหม่ “ส่งความสุข ส่งความห่วงใย จากใจสินค้าสหกรณ์”

S 17621011
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดโครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2567 “ส่งความสุข ส่งความห่วงใย จากใจสินค้าสหกรณ์” คัดสรรสินค้าสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรรุ่นใหม่ จัดลงกระเช้าของขวัญและตกแต่งสวยงามให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีสินค้าหลากหลาย พร้อมบริการส่งฟรีในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เมื่อซื้อสินค้าครบ 5,000 บาท หวังใช้โอกาสเทศกาลปีใหม่ช่วยขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ไปสู่ผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 – 15 มกราคม 2567

S 17621013
กสส. ขนสินค้าคุณภาพดีมีมาตรฐานจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดลงกระเช้ามอบเป็นของขวัญ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2567 พร้อมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการเกษตรสู่ความสำเร็จ นโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ของ รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งมีภารกิจสำคัญคือดูแลพี่น้องเกษตรกร สถาบันเกษตรกรให้อยู่ดีมีสุขมีรายได้อย่างมั่นคง ภาคเกษตรไทยจะต้องแข็งแกร่ง มีศักยภาพการแข่งขันที่ทัดเทียมหรือดีกว่าสินค้าเกษตรต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา กรมฯ ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มผลิตสินค้าเป็นกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มสตรีสหกรณ์นำผลผลิตการเกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบ มีการพัฒนาต่อยอดโดยการแปรรูปเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่มีความหลากหลายตามความต้องการของตลาด ทั้งประเภทพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร สินค้าประมงและปศุสัตว์ เน้นการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตการเกษตร ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้สินค้านั้นมีคุณภาพได้มาตรฐาน และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก

S 17621015
กสส. ขนสินค้าคุณภาพดีมีมาตรฐานจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดลงกระเช้ามอบเป็นของขวัญ

ทั้งนี้ส่งเสริมเพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชนต่าง ๆ และในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 นับเป็นโอกาสดีที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้คัดสรรสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศหลากหลายชนิด ทั้งอาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากผ้า เครื่องจักสานงานหัตถกรรม และสินค้าของชุมชนจากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศมานำเสนอและจัดในรูปแบบของกระเช้าของขวัญปีใหม่

S 17621021
กสส. ขนสินค้าคุณภาพดีมีมาตรฐานจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดลงกระเช้ามอบเป็นของขวัญ

“ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำโครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ โดยรวบรวมสินค้าดีมีคุณภาพของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากจังหวัดต่าง ๆ โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 21 ปี ซึ่งสินค้าทุกชนิดที่จะนำมาจัดลงกระเช้าของขวัญมาจัดตกแต่งเป็นกระเช้าสินค้าสหกรณ์เพื่อจำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป โทรมาสั่งจองและมาเลือกซื้อกระเช้าสินค้าสหกรณ์ และในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา มียอดจำหน่ายประมาณ 1.2 ล้านบาท ซึ่งสินค้าที่ขายดีและเป็นที่นิยมนำมาจัดลงกระเช้าของขวัญ ได้แก่ ข้าวอินทรีย์ อาหารแปรรูป ผลไม้แปรรูป ขนมที่ทำจากธัญพืชและสมุนไพร สามารถสร้างรายได้กลับคืนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้โดยตรง” นายวิศิษฐ์ กล่าว

S 17621029
กสส. ขนสินค้าคุณภาพดีมีมาตรฐานจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดลงกระเช้ามอบเป็นของขวัญ

สำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 นี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้คัดสรรเฉพาะสินค้าคุณภาพทั้งอุปโภคบริโภคมาจากหลายแหล่งทั่วทุกภาคของประเทศ นำมาจัดลงกระเช้า ในปีนี้เน้นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพเป็นหลัก อาทิ ผลิตภัณฑ์ประเภทข้าวเพื่อสุขภาพ เช่น ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวสังข์หยด ข้าวกล้องหอมมะลิ และข้าวหอมมะลิแดง รวมถึงสินค้าประเภทโกโก้และกาแฟอาราบิก้า จากดอยสะเก็ด เชียงใหม่ กาแฟพร้อมดื่ม จากชุมพร และกาแฟโรบัสต้า ราชบุรี

S 17621016
กสส. ขนสินค้าคุณภาพดีมีมาตรฐานจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดลงกระเช้ามอบเป็นของขวัญ

นอกจากนี้ยังมีสินค้าประเภทผลไม้ เช่น ส้มสายน้ำผึ้ง สับปะรด เมล่อน มะม่วง กล้วยหอมทอง ส้มโอ อาหาร แปรรูป เช่น มังคุดกวนผลิตจากต้นมังคุด 100 ปี แยมส้มสีทองน่าน กล้วยตาก รสช็อกโกแลต ไวท์ช็อก และรสทุเรียน มะม่วงกวนสอดไส้ตะลิงปิง มะขามคลุกสามรส มะขามแช่อิ่มอบแห้ง กล้วยหอมทองทอดเนยบางขนุน ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง สับปะรดกวน กล้วยม้วน กล้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมี่กรอบสามรส น้ำผึ้งสาบเสือ ถั่วสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ข้าวแต๋น คุกกี้ มะม่วงหิมพานต์ ผัดหมี่โคราช ลูกหยีกวน หมูทุบ หมูฝอย ข้าวตังราชบุรี กะปิหวาน แยมมัลเบอรี่ แยมมะม่วงหาวมะนาวโห่ และน้ำพริกประเภทต่าง ๆ ประเภทเครื่องดื่ม น้ำผลไม้ สมุนไพรชงดื่ม อาทิ ขิงผง มะตูมผง เก๊กฮวยผง ดอกคำฝอย น้ำมังคุด น้ำส้มแขก น้ำฟักข้าว น้ำมะขามป้อม น้ำหวานดอกมะพร้าว ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติกมัดย้อมลายขอพระราชทานเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เพื่ออนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากยางพารา เช่น หมอนยางพารา ชุดเครื่องนอนยางพารา ราคาของกระเช้าสินค้าสหกรณ์มีหลายราคาตั้งแต่ 500 – 3,000 บาท มีทั้งกระเช้าสำเร็จรูปที่จัดสินค้าและตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้ว และยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้ามาเลือกสินค้าที่ต้องการจะให้จัดกระเช้าได้ด้วยตัวเอง

S 17621030
กสส. ขนสินค้าคุณภาพดีมีมาตรฐานจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดลงกระเช้ามอบเป็นของขวัญ

โดยทางกรมฯ ได้จัดเตรียมห้องจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าที่ห้องประชุม 126 ชั้น 1 อาคาร 1 ภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 – 15 มกราคม 2567 จำหน่ายทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันจันทร์ – ศุกร์ เปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.30 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ จำหน่ายตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หน่วยงานต่าง ๆ หรือประชาชนที่สนใจจะสั่งซื้อกระเช้าสินค้าสหกรณ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ สามารถดูรายละเอียดสินค้าและรูปแบบของกระเช้าสินค้าสหกรณ์ได้ทาง Facebook : coop market ช่องทางไลน์โอเพ่นแชท https://shorturl.asia/k7T86 หรือติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์ 0 2628 5512 หรือ 08 9891 5912 ทั้งนี้ กรมฯ มีโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป บริการจัดส่งกระเช้าสินค้าสหกรณ์ฟรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกด้วย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า