กรมหม่อนไหมมุ่งเน้นการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไหมอัตลักษณ์พื้นถิ่น “ผ้าไหมยกดอกลำพูน”

S 48087315

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายศรัญญู พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วยนางพรพิณี บุญบันดาล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม นางเสาวณีย์ อภิญญานุวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไหมอัตลักษณ์พื้นถิ่น กิจกรรมอนุรักษ์ลวดลายผ้าไหมยกดอกลำพูน เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือและทักษะของการทอผ้าไหมลายโบราณ ตลอดจนการถอดแบบลวดลายผ้าไหมยกดอกลำพูนลายโบราณในการอนุรักษ์ลวดลายให้คงอยู่ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมพื้นที่โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมในจังหวัดลำพูน

S 48087479

ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมหม่อนไหมและคณะ ได้พบปะนางอมรา ทาสัก ผู้ประกอบการร้านอมราผ้าฝ้ายผ้าไหมยกดอกลำพูน ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายผ้าไหมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานสีทอง (Royal Thai Silk) และตรานกยูงสีเงิน (Classic Thai Silk) ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพของผ้าไหมไทย

S 48087321
S 48087323

จากนั้น ได้พบปะนางพรทิพย์ อินจาย ผู้ประกอบการร้านทอฝันผ้าไหมยกดอกลำพูน ซึ่งกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับรองว่าเป็นร้านจำหน่ายผ้าไหมไทยที่ได้มาตรฐาน (Certified Thai Silk Shop) โดยผลิตและจำหน่ายผ้าไหมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานสีน้ำเงิน (Thai Silk) และสีเขียว (Thai Silk Blend) รวมทั้งผ้าไหมยกดอกลำพูน ที่ได้รับตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI (Geographical Indication) ทั้งนี้ ยังเป็นกลุ่มผู้ทอผ้าไหมยกดอกลำพูนลาย “พานจักรพรรดิ“ ที่นักร้องชื่อดัง “Lisa BlackPink” ใส่ในมิวสิควีดิโอ ซึ่งออกแบบตัดเย็บโดยคุณหมู ASAWA นักออกแบบชื่อดัง นับว่าเป็นการพัฒนาผ้าไหมอัตลักษ์พื้นถิ่นของจังหวัดลำพูนให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น

S 48087482
S 48087491
S 48087347
S 48087351
S 48087353
S 48087354