กรมประมงเปิดคลินิกให้คำปรึกษา การขอใบอนุญาตทำการประมง และการขอหนังสือรับรองจดทะเบียนเรือ

002
นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิด “คลินิกให้คำปรึกษาการขอใบอนุญาตทำการประมง และการขอหนังสือรับรองจดทะเบียนเรือ” พร้อมด้วย นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง คณะผู้บริหาร และนายพิชัย แซ่ซิ้ม รองประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย (ภาคกลาง) เข้าร่วมพิธี ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 410 ชั้น 4 กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ อาคารปลอดประสพ กรมประมง ซึ่งการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นการให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อซักถาม และช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับชาวประมง ในการขอรับใบอนุญาตทำการประมง และการขอรับหนังสือรับรองเพื่อจดทะเบียนเรือไทย รวมทั้งเป็นการรองรับการดำเนินการให้บริการแก่ชาวประมง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

003

ทั้งนี้ชาวประมงสามารถขอเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ ชาวประมงสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้โดยการสแกน QR-Code เข้าร่วมกลุ่มไลน์ หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่คลินิกให้คำปรึกษาการขอใบอนุญาตทำการประมงและการขอหนังสือรับรองจดทะเบียนเรือ โทร. 02-561-2341 , 082-649-7981 , 064-695-3360 ในวัน และเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.30 น.)

005
004
006
360223