กรมหม่อนไหมโชว์ความงามผ้าไหมไทยมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน ต้อนรับภริยานายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา

S 48136200

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน ภริยานายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับโลก จุมเตียว ดร.ปึช จันทมนนี ฮุน มาแนต (Lok Chumteav Dr. Pich Chanmony Hun Manet) ภริยานายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา ในการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ณ บ้านพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร ซึ่งการนี้กรมหม่อนไหมได้ร่วมต้อนรับโดยการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับผ้าไหมไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน พันธุ์ไหมของประเทศไทย เส้นไหมไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน เส้นไหมย้อมสีธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหม่อนไหม การพันผ้าไหมไทยโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ นายโสภาส ณ ตะกั่วทุ่งและนายสถาพร แปลงงาน ตลอดจน การนำร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Certified Thai Silk Shop มาร่วมจัดแสดงในครั้งนี้ด้วย

S 48136201
S 48136202
S 48136203
S 48136204
S 48136205
S 48136206