สหกรณ์จังหวัดพิจิตรแจง เหตุชาวนารวมตัวทวงเงินสหกรณ์ ชี้เป็นการประชุมใหญ่ฯเพื่ออนุมัติแผนจ่ายเงิน

จากกรณีสื่อมวลชนนำเสนอข่าว ชาวนานับร้อยรวมตัวทวงเงินค่าข้าวจากสหกรณ์วังทรายพูน จำกัด จังหวัดพิจิตรเนื่องจากสหกรณ์ค้างเงินชาวนากว่า 13 ล้านบาท

S 5677228
นายจอมชัย รอดทัดทาน สหกรณณ์จังหวัดพิจิตร

นายจอมชัย รอดทัดทาน สหกรณณ์จังหวัดพิจิตร ชี้แจงกรณีการรวมตัวของเกษตรกรที่สหกรณ์การเกษตรวังทรายพูน จำกัด ในวันนี้ เกิดจากสหกรณ์ฯ เรียกสมาชิกประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการกู้เงินเพื่อเป็นทุนสำหรับการจ่ายคืนค่าข้าวเปลือกที่รับซื้อจากเกษตรกร ซึ่งได้ตกลงไว้ว่าจะชำระคืนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2567

อย่างไรก็ตามก็มีเกษตรกรผู้ขายข้าวทราบข่าวการนัดประชุมครั้งนี้ ก็มีความเข้าใจว่าสหกรณ์จะจ่ายคืนค่าข้าวเปลือก จึงมีเกษตรกรบางส่วนมาติดตามเงินค่าข้าวด้วยเช่นกัน ซึ่งนางสุจินดาฯ ได้ชี้แจงเหตุของการนัดประชุมครั้งนี้ให้เกษตรกรดังกล่าวได้ทราบและเข้าใจแล้ว ผลการประชุมใหญ่วิสามัญของสหกรณ์ในวันนี้มีมติอนุมัติแผนงานให้สหกรณ์ฯกู้เงินเพื่อซื้อข้าวเปลือกได้

ภายหลังจากการประชุมใหญ่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ได้ประชุมในวันนี้เช่นกัน เพื่อพิจารณาการขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่