กรมหม่อนไหมผลักดันภูมิปัญญาผ้าไหมไทยและสินค้าหม่อนไหม เตรียมพัฒนาสู่ตลาดรัสเซียและประเทศในทวีปยุโรป

01
พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม

พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมนายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม นายศรัญญู พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ผู้บริหารกรมหม่อนไหม และเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม หารือความร่วมมือกับนายสงขลา จุลกะเศียน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) ประจำกรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ในประเด็นการเตรียมการจัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาผ้าไหมไทยและจัดแสดงสินค้าหม่อนไหมในงาน Thai Festival in Moscow 2024 ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม 2567 และการเข้าร่วมจัดนิทรรศการภูมิปัญญาผ้าไหมไทยกึ่งถาวรในพิพิธภัณฑ์ All-Russian Decorative Art ณ กรุงมอสโก รวมทั้ง การหารือประเด็นความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีในการยกระดับการผลิตสิ่งทอกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหพันธรัฐรัสเซีย ตลอดจน ได้มีการหารือการเพิ่มช่องทางการตลาดในสหพันธรัฐรัสเซียและประเทศในภูมิภาคใกล้เคียงให้กับสินค้าหม่อนไหม

02หม่อน
03หม่อน
05หม่อน
09หม่อน