นายกฯ สั่ง กระทรวงพลังงาน ลดค่าไฟฟ้าช่วยชาวนาเป็นกรณีพิเศษ หลังพบค่าไฟปั๊มน้ำเข้าที่นาสูง ไร่ละ 500 บาทต่อเดือน

IMG 78827 20240213083212000000
นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. ว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการภายหลังลงพื้นที่ จ.สระบุรี เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยทราบปัญหาการสูบน้ำในการช่วยเหลือการทำนาปรัง ระบบชลประทาน ซึ่งมีค่าไฟฟ้าสูบน้ำเข้าที่นาแพงมาก ตกประมาณไร่ละ 500 บาท จึงขอให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปบูรณาการการทำงานร่วมกันที่จะพัฒนาโครงการสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลโดยเร็ววัน

“นโยบายรัฐบาลจากนี้ไปจะพัฒนาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้กับการสูบน้ำเข้าที่นา จะได้ประหยัดต้นทุนให้กับเกษตรกร แต่ระหว่างที่โครงการยังไม่เสร็จ ขอให้กระทรวงพลังงานไปพิจารณาปรับลดค่าไฟฟ้าเป็นกรณีพิเศษให้กับชาวนาด้วย โดยเฉพาะค่าไฟฟ้าที่ใช้ปั๊มน้ำเข้าที่นา โดยต้องปรับลดเป็นกรณีพิเศษ”