กมธ.ติดตามงบฯ พบพิรุธเอกชนประมูลโครงการซื้อเครื่องบินพันกว่าล้านของกรมฝนหลวงฯพา ขรก.ไปดูงานที่เชคฯ โดยลางานไปก่อนได้ประมูล -ชง ป.ป.ช.สอบต่อ

วันที่ 15 ก.พ. 2567 ที่อาคารรัฐสภา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร แถลงภายหลังการประชุมว่า วันนี้ได้ติดตามงบประมาณของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

1500912

คณะกรรมาธิการได้ตั้งข้อสังเกตงบกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่พบว่าในการประมูลโครงการซื้อเครื่องบิน 2 ลำ มูลค่า 11,88 ล้านบาท มีการเปิดประมูล 3 ครั้งไม่มีผู้เข้ายื่นซองประมูล และเมื่อมีผู้เข้าประมูล พบสิ่งที่น่าห่วงใยคือบริษัทเอกชนที่ถูกประกาศให้เป็นผู้ชนะการประมูลในโครงการซื้อเครื่องบิน 2 ลำดังกล่าว เคยพาผู้บริหารกรมฝนหลวงไปดูงานที่สาธารณรัฐเชค

“ได้รับคำชี้แจงในที่ประชุมว่า งบประมาณที่ไปศึกษาดูงานเป็นส่วนที่บริษัทเอกชนออกให้ โดยที่ข้าราชการที่เดินทางไปศึกษาดูงานใช้สิทธิ์วันลาราชการ ดังนั้นเป็นสิ่งที่คณะกรรมาธิการมีข้อสังเกต ซึ่งตามคำชี้แจงก็รับฟังน้ำหนักของเหตุผลทั้ง 2 ข้าง โดยทางอธิบดีชี้แจงว่าก่อนจะอนุมัติการจัดซื้อเครื่องบินพันกว่าล้านก็อยากจะไปดูในสถานที่จริง และของจริง แต่ได้สอบถามไปยัง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ว่าลักษณะเช่นนี้จะเป็นเรื่องขัดกันกับผลประโยชน์หรือไม่ เพราะใช้งบของเอกชนในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ พร้อมส่งเรื่องไปให้ป.ป.ช.ดำเนินการตามหน้าที่ต่อไป”

ด้านนายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวง ฯ บอกกับสื่อก่อนเข้าชี้แจงต่อกมธ.สั้น ๆ ว่า ยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเอง สบายใจ ไม่กังวลต่อการมาชี้แจงครั้งนี้