ประเดิมครั้งแรก ‘รมว.ธรรมนัส’ เปิดงาน “ทุ่งบางเขนเกมส์”ชื่นมื่นนำทัพครอบครัวกระทรวงเกษตรฯ 9 หน่วยงาน แข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรี

S 4358297

วันนี้ (16 ก.พ. 2567) ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา “ทุ่งบางเขนเกมส์” ครั้งที่ 1 นำทัพครอบครัวกระทรวงเกษตรฯ แข่งกีฬา สร้างความสามัคคี เสริมสร้างเครือข่าย เชื่อมความสัมพันธ์ร่วมกัน ณ สนามกีฬา กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุคลากรทั้ง 9 หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เข้าร่วม

S 4358303

สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา ทุ่งบางเขนเกมส์ ครั้งนี้ นับเป็นการจัดขึ้นครั้งแรก เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสุขภาพ กระตุ้นให้บุคลากรหันมาใส่ใจในการออกกำลังกาย ตลอดจนสร้างสัมพันธไมตรี เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ความสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงาน อันจะก่อเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและประสานงานร่วมกันอีกด้วย

S 4358302

โดยการแข่งกีฬากำหนดจัดขึ้น 2 วัน คือ ระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 แบ่งการแข่งขัน 4 สี ได้แก่ สีเขียว ประกอบด้วย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และกรมหม่อนไหม สีม่วง ประกอบด้วย กรมประมง และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร สีฟ้า ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร และสีชมพู ประกอบด้วย กรมพัฒนาที่ดิน และกรมการข้าว สำหรับ ประเภทกีฬาที่จัดให้มีการแข่งขัน รวม 11 ชนิดกีฬา คือ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เปตอง แชร์บอล ฟุตบอล และกีฬามหาสนุก ได้แก่ วิ่งเปี้ยว วิ่งกระสอบ ตีกอล์ฟ คีบไข่ เรือบก และชักเย่อ ตลอดจนการประกวดกองเชียร์ และขบวนพาเพรด

S 4358300

“การแข่งขัน ทุ่งบางเขนเกมส์ ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของการจัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้ง 9 หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่ข้าราชการและบุคลากรทุกหน่วยงานจะได้ร่วมกิจกรรมสันทนาการ แข่งกีฬาสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน ซึ่งต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนามกีฬา รวมทั้งขอบคุณผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ทีมกองเชียร์ การอำนวยความสะดวก ที่ทำให้การจัดการแข่งกีฬาในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งหวังว่าการจัดแข่งขันกีฬา ทุ่งบางเขนเกมส์ จะเป็นจุดเริ่มต้นอันดี ในการเชื่อมความสัมพันธ์ของครอบครัวกระทรวงเกษตรฯ สร้างความสนุกสนาน สามัคคีให้แน่นแฟ้นของครอบครัวเกษตรฯ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นต่อไป” ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว

S 4358306
S 4358305
S 4358312
S 4358310
S 4358314
S 4358313
S 4358311
S 4358308
S 4358296