จ่ายครบจบวันเดียว ชาวนาขายข้าว “สหกรณ์วังทรายพูน” ได้รับเงินค่าข้าวเปลือกครบทุกรายแล้ว จำนวน 101 ราย เป็นเงิน 14.10 ล้านบาท

S 5849142

วันที่ 22 ก.พ.2567 สหกรณ์การเกษตรวังทรายพูน จำกัด จ่ายเงินค่าข้าวเปลือกแก่เกษตรกรที่ขายข้าวเปลือกแล้วยังคงค้างไม่ได้รับเงิน จำนวน 101 ราย เป็นเงิน 14.10 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินค่าข้าวเปลือกและค่าชดเชยอีกตันละ 100 บาท ครบถ้วนทุกราย โดยมีหน่วยงานภาครัฐร่วมเป็นสักขีพยานและให้กำลังใจ ประกอบด้วย อัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัด นายอำเภอวังทรายพูน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังทรายพูน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร และสหกรณ์จังหวัดพิจิตร

S 5849145

นายจอมชัย รอดทัดทาน สหกรณ์จังหวัดพิจิตร ชี้แจงต่อเกษตรกรที่มารอรับเงินว่าการแก้ไขปัญหาครั้งนี้สหกรณ์ได้ขอกู้เงินกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อนำมาจ่ายค่าข้าวเปลือกแก่เกษตรกร ซึ่งในระหว่างการรอการพิจารณาเงินกู้ สหกรณ์ได้รับความร่วมมือจากขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพิจิตรให้นำเงินมาฝากเพื่อจะได้นำมาจ่ายคืนค่าข้าวเปลือกให้แก่เกษตรกรไปก่อน จึงทำให้สามารถจ่ายคืนค่าข้าวเปลือกได้ครบถ้วนในวันนี้

S 5849144

สำหรับการรับซื้อข้าวเปลือกของสหกรณ์ในคราวต่อไปจะได้กำชับให้สหกรณ์เรียกรับเงินจากพ่อค้ามาก่อนจึงจะรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำ ซึ่งเกษตรกรที่มารอรับข้าวเปลือกกว่าร้อยรายมีความเข้าใจและพึงพอใจ รวมทั้งต่างพร้อมจะมาขายข้าวให้สหกรณ์หากมีการชำระเงินค่าข้าวเปลือกเป็นเงินสดในทันที

S 5849149
S 5849148
S 5849146
S 5849147