ข่าวดี ใครรอเงินเยียวยาลัมปีสกินอยู่อ่านตรงนี้ครับ

สถานการณ์จ่ายเงินเยียวยาลัมปีสกิน(ข้อมูลวันที่ 19 เมษายน 2565)
🔸️พบสัตว์ป่วยทั้งหมดหมด 69 จังหวัด 625,461 ตัว หายป่วย
542,993 ตัว อยู่ระหว่างรักษา 13,439 ตัว
🔸️ สัตว์ตายทั้งหมด 64 จังหวัด 69,029 ตัว

สถานการณ์จ่ายเงิน

 1. ไม่ขอรับความช่วยเหลือ 3 จังหวัด ยะลา, สมุทรสาคร, กระบี่
  รวม เกษตรกร 4 ราย โค-กระบือ 4 ตัว
 2. ได้รับความช่วยเหลือจาก อปท. ทั้งหมดแล้ว 6 จังหวัด 371 ตัว
  ได้แก่ ปทุมธานีพระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา พะเยา ลำพูน และ
  อุตรดิตถ์(งบช่วยเหลือวงเงินประมาณ 3 ล้านบาท)
 3. ขอรับความช่วยเหลือ 55 จังหวัด แบ่งเป็น งบทดรองราชการ 42
  จังหวัด , งบกลาง 19 จังหวัด (ประกาศไม่ได้ เกิน 90 วัน 13 จังหวัดนอกพื้นที่ประกาศภัย 6 จังหวัด)

3.1 ส่งเอกสารให้กรมปศุสัตว์ แล้ว 51 จังหวัด เกษตรกร 60,460 ราย รวม 67,112 ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น 1,375,669,130 บาท แบ่งเป็น
1) ของบทดรองราชการ 41 จังหวัด
เกษตรกร 52,170 ราย รวม 57,884 ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น 1,212,722,820 บาท

2) ของบกลาง 16 จังหวัด แบ่งเป็น ประกาศไม่ได้ เกิน 90 วัน
10 จังหวัด, นอกพื้นที่ประกาศภัย 6 จังหวัดรวมเกษตรกร 8,290 ราย 9,226 ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น 162,946,310 บาท

งบทดรองราชการ

 1. ภาพรวมส่งเอกสารแล้ว 41 จังหวัด เกษตรกร 52,170 ราย 57,884 ตัว 1,212,722,820 บาท
 2. เกษตรกรได้รับเงินแล้ว 40 จังหวัดเกษตรกร 46,943 ราย 52,094 ตัว 1,088,402,920 บาท (90 %)
 3. รอปศจ.โอนเงินให้เกษตรกร 6 จังหวัด (โอนให้ ปศจ. จังหวัดภายในวันที่ 22 เม.ย. 65)
  เกษตรกร 3,312 ราย 3,669 ตัว 81,123,000 บาท ประกอบด้วย
  1.ชัยภูมิ(2) 2,579,000 บาท
  2.นครราชสีมา (3) 7,956,000 บาท
  3.บึงกาฬ (2) 347,000 บาท
  4.สกลนคร 57,462,000 บาท
 4. หนองคาย (3) 285,000 บาท
 5. อุบลราชธานี(6) 3,647,000 บาท
 6. บุรีรัมย์ (3) 8,847,000 บาท
 7. กระทรวงการคลังตรวจสอบเอกสาร 13 จังหวัด
  เกษตรกร 1,915 ราย 2,121 ตัว 43,196,900 บาท

ส่วนที่จะเป็นปัญหาต้องรอเข้าครม.เพิ่มเติมคือ ของบกลาง 16 จังหวัด แบ่งเป็น ประกาศไม่ได้ เกิน 90 วัน10 จังหวัด, นอกพื้นที่ประกาศภัย 6 จังหวัดรวมเกษตรกร 8,290 ราย 9,226 ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น 162,946,310 บาท ตรงนี้ต้องเข้าครม.ก่อน มีจังหวัดไหนบ้าง

+นอกพื้นที่ประกาศภัย ชัยภูมิ สุรินทร์ กาฬสินธุ์ เชียงราย สุโขทัย ประจวบคีรีขันธุ์
+ประกาศไม่ได้เนื่องจากเกิน 90 วัน สิงห์บุรี อ่างทอง ชลบุรี ปราจีนบุรี ลำปาง พิษณุโลก นครปฐม ลพบุรี ร้อยเอ็ด ราชบุรี
+กำลังรวบรวมเอกสาร กาญจนบุรี พัทลุง สงขลา