‘ธรรมนัส’ เปิดงานวัน “ปอยข้าวสาลีล้านนา ครั้งที่ 4” มุ่งพัฒนาศักยภาพการผลิตธัญพืชเมืองหนาวสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง

1055169
ร้อยเอก​ธรรมนัส​ พรหมเผ่า​ รมว.เกษตรฯ​

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ร้อยเอก​ธรรมนัส​ พรหมเผ่า​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ เป็น​ประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลของการวิจัยและพัฒนาธัญพืชเมืองหนาวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายในประเทศและเป็นการสื่อสารให้ผู้ใช้ประโยชน์จากธัญพืชเมืองหนาวชนิดต่าง ๆ ได้ทราบถึงแหล่งผลิต และชนิดของธัญพืชเมืองหนาวที่มีการปลูกในประเทศไทยในปัจจุบัน สำหรับการวางแผนด้านการตลาด ตลอดจนการประชาสัมพันธ์งานวิจัยข้าวและธัญพืชเมืองหนาว โครงการตามภารกิจที่สำคัญ การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างนักวิจัย ผู้ประกอบการ เกษตรกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง​ โดยมีนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย นายชิษณุชา บุดดาบุญ รองอธิบดีกรมการข้าว นายอานนท์ นนทรี รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการข้าวเข้าร่วมงาน

1055171

ร้อยเอกธรรมนัส เปิดเผยว่า ประเทศไทยนำเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก เนื่องจากข้าวสาลีเป็นธัญพืชเมืองหนาว ที่มีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของคนไทยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ซึ่งวิถีชีวิตประจำวันมีลักษณะเร่งรีบ อุปนิสัยการบริโภคต้องการความรวดเร็วใช้เวลาน้อยในการปรุงอาหาร ประกอบกับข้าวสาลีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีปริมาณโปรตีนสูง และมีคาร์โบไฮเดรตในกลุ่มซึ่งใช้เป็นอาหารเสริม ซึ่งมีเส้นใยจำนวนมากมีประโยชน์ต่อระบบการย่อยอาหาร ปัจจุบันความต้องการข้าวสาลีที่ปลูกในประเทศไทยปริมาณสูงมาก โดยผู้ประกอบการต้องการนำไปใช้สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มขึ้น ซึ่งผลผลิตที่ได้ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค และยังมีโอกาสขยายตลาดเพิ่มขึ้น จึงเป็นโอกาสดีในการพัฒนาการผลิตข้าวสาลีในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการพัฒนาการผลิต ควบคู่กับการพัฒนาชุมชนภาคเหนือตอนบน

1055172
1055170
นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว​ กล่าวว่า​ การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี “ปอยข้าวสาลีล้านนา ครั้งที่ 4” ครั้งนี้​ จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์และสายพันธุ์ดีเด่นของธัญพืชเมืองหนาว รวมไปถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากธัญพืชเมืองหนาว และสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มเกษตรกร นักวิชาการ และผู้ประกอบการ​ โดยภายในงาน​จะมีกิจกรรมต่างๆมากมาย​ อาทิ​

1055174

-กิจกรรมแชะ แชร์ เช็คอิน ณ ทุ่งข้าวสาลี บาร์เลย์ โอ๊ต

-กิจกรรม​ ชิม ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากธัญพืชเมืองหนาว

-กิจกรรม​ ชม ที่จะมีการประกวดและสาธิตแปรรูปผลิตภัณฑ์จากธัญพืชเมืองหนาว

-กิจกรรม​ ช้อป ผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลี บาร์เรย์ โอ๊ต และตลาดนัดสีเขียว

นอกจากนั้นยังจัดให้มีการแสดงดนตรีโฟล์คซองจากศิลปินล้านนา​อีกด้วย

1055175
1055176
1055177
1055178