‘รมช.อนุชา’ นำขบวนการสหกรณ์ชัยนาท น้อมรำลึก “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ 2567 ครบรอบ 108 ปีสหกรณ์ไทย

S 4538421
S 4538416
นายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรฯ

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2567 เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” และเป็นการแสดงถึงความรู้รักสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดชัยนาท รวมทั้งตระหนักเห็นความสำคัญของระบบสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดชัยนาท ตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง โดยมี นายสมบัติ อำนาคะ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยนาท ขบวนการสหกรณ์จังหวัดชัยนาท เข้าร่วม ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

S 4538419

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีวางพานพุ่มสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2567 โดย นายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรฯ จากนั้น กล่าวพบปะกับสมาชิกสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ซึ่งมีสหกรณ์รวมทั้งสิ้น 38 สหกรณ์ แบ่งเป็น สหกรณ์การเกษตร 21 แห่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ 4 แห่ง สหกรณ์บริการ 11 แห่งสหกรณ์เครดิตยูเนียน 2 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 23 กลุ่ม มีสมาชิกของขบวนการสหกรณ์กว่า 64,000 คน

S 4538425
S 4538423

”กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเดินหน้ามุ่งสร้างสหกรณ์คุณภาพ เพื่อประโยชน์สู่สมาชิกสหกรณ์โดยรวม สำหรับสหกรณ์ในจังหวัดชัยนาทนั้น ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาหาแนวทางเพื่อพัฒนาเสริมศักยภาพสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง เติบโตอย่างยั่งยืน ตนในฐานะรัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ พร้อมสนับสนุนสมาชิกสหกรณ์ในทุก ๆ ด้าน ซึ่งตลอดระยะเวลา 108 ปี ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า การรวมตัวกันเป็นสหกรณ์นั้นเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ และก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมในประเทศไทย“ รมช.อนุชา กล่าว

S 4538428
S 4538430
S 4538431