กรมหม่อนไหมประสานความร่วมมือภาครัฐและชุมชนในจังหวัดขอนแก่น พัฒนาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์ผ้าไหมไทย

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วยนางสาวจิราลักษณ์ ปรีดี ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 3 นางพิกุล รอนณรงค์ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น และเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม ลงพื้นที่ติดตามงานด้านหม่อนไหม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

S 3498005


S 3498015

โดยอธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมกระบวนการทอผ้าไหมมัดหมี่ และพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมชินไหมไทย ซึ่งจัดแสดงผ้าไหมประเภทต่างๆ จากหลากหลายแหล่งผลิต โดยมีคุณสุระมนตรี ศรีสมบูรณ์ เป็นเจ้าของผ้าที่สะสมมากว่า 40 ปีนับเป็นแหล่งรวบรวมผ้าไหมและองค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าไหมที่สำคัญแห่งใหม่ของจังหวัดขอนแก่น และของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งเปิดเผยเทคนิคการทอผ้าไหม จึงนับเป็นแหล่งองค์ความรู้ด้านหม่อนไหมที่สำคัญในการสืบสานภูมิปัญญาและการพัฒนาต่อยอดของประเทศ

S 3498016

จากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชม นิทรรศการ ร้านค้า และ พิพิธภัณฑ์ผ้าไหม ณ ศาลาไหมไทย วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น โดยมีอาจารย์กฤติมา อนัดคะทัด ผู้จัดการศาลาไหมไทย พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป พร้อมทั้งได้มีการหารือถึงความร่วมมือในการเปิดสอนสาขาวิชาสิ่งทอ การใช้เทคโนโลยีนาโน และพลาสม่า มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าไหม รวมทั้งความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ผ้าไหมไทยในอนาคตต่อไป

S 3498038
S 3498041
S 3498027
S 3498014
S 3498018
S 3498019
S 3498024
S 3498021
S 3498029
S 3498031