ผู้ช่วยเลขาฯรัฐมนตรีเกษตร “คุณากร”ลงพื้นที่สุรินทร์ มอบโค-กระบือ แก่เกษตรกร 108 ราย พร้อมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

S 17530922
นายคุณากร ปรีชาชนะชัย ผู้ช่วยเลขาฯรัฐมนตรีเกษตร

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายคุณากร ปรีชาชนะชัย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ดำเนินภารกิจตามนโยบายกระทรวงและสหกรณ์ ณ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานส่วนจังหวัดให้การต้อนรับในพื้นที่ สำหรับการลงพื้นที่ในช่วงเช้า นายคุณากร ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.กษ. เป็นประธานพิธีมอบโค ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ณ สนามกีฬาบ้านอาคต หมู่ 5 ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และช่วยเกษตรกรให้มีโค-กระบือไว้ใช้งาน ให้เกิดการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งในวันนี้มีการมอบโค จำนวน 108 ตัว แก่เกษตรกรในพื้นที่ 108 ราย และมอบเวชภัณฑ์ 5 ชุด (ยารักษาโรค และแร่ธาตุสำหรับเลี้ยงสัตว์) รวมถึงท่อนพันธุ์หญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์ จำนวน 5 ชุด  และต้นหม่อนไหมพันล้านแก้จนคนสุรินทร์ จำนวน 2,800 ต้น แก่ตัวแทนเกษตรกรนำไปแจกจ่ายต่อยอดการทำเกษตรต่อไป

       

S 17530926

หลังจากนั้น ผู้ช่วยเลขาฯ คุณากร เดินทางถึงโรงเรียนบ้านจอมพระ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์    เพื่อเป็นประธานเปิดโครงการ Kick off รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ต้านโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2567 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ดำเนินงานจัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ เพื่อส่งต่อความรู้สู่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ซึ่งที่อำเภอจอมพระเห็นความสำคัญของโครงการนี้และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยนายคุณากร ผู้ช่วยเลขาฯ รมว.กษ. ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้แก่ โรงเรียนบ้านจอมพระ และเทศบาลจอมพระ รวมถึงมอบอุปกรณ์ฉีดวัคซีนแก่อาสาปศุสัตว์ 5 ชุด อาหารสุนัข 5 ชุด และมอบพันธุ์ปลาให้ตัวแทนเกษตรกร อีกด้วย

       

S 17530927

นอกจากนี้ นายคุณากร ปรีชาชนะชัย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีเกษตรฯ ได้เดินทางไปยังสวนเฉลิมพระเกียรติฯ (สวนใหม่) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อร่วมพิธีเปิดงานธงฟ้าราคาประหยัด จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดดังกล่าว รวมถึงเยี่ยมชมร้านค้าและนิทรรศการของกระทรวงเกษตรฯ ในงานธงฟ้าราคาประหยัด อีกด้วย

S 17530928
S 17530932
S 17530936