กรมหม่อนไหม ส่งเสริมเกษตรกรปลูกหม่อนผลสดพื้นที่จังหวัดลำพูน ผลักดันเพิ่มมูลค่าการแปรรูปเป็นไวน์หม่อน

S 3588436
พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม

วันที่ 15 มีนาคม 2567 พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนผลสดของนายมนตรี อินทรมณี เจ้าของสวนหม่อนไร่ริชชา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อเตรียมเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านหม่อนผลสดและการแปรรูปไวน์คุณภาพดีจากหม่อน

S 3588438

ทั้งนี้ จากการที่มีกลุ่มผู้ให้ความสนใจในการปลูกหม่อนผลสดสำหรับการแปรรูปเพื่อทำไวน์หม่อนเป็นจำนวนมาก กรมหม่อนไหมจะได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนผลสดเชิงพาณิชย์ เพื่อแปรรูปสร้างมูลค่ามากขึ้น โดยเฉพาะทางภาคเหนือของประเทศไทย อย่างจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน

S 3588441

สำหรับหม่อนผลสดพันธุ์เชียงใหม่ เป็นพันธ์ุที่กรมหม่อนไหมปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม แนะนำให้เกษตรกรปลูก เหมาะสมสำหรับการผลิตไวน์คุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่เกษตรกรหม่อนไหม เนื่องจากให้ผลผลิตที่สูง รสชาติดี โดยมีรสหวานอมเปรี้ยว นิยมทานแบบสดหรือสามารถเก็บแบบแช่แข็งไว้ได้นาน มีสรรพคุณในการช่วยลดน้ำตาลในเลือด ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ บำรุงหัวใจ บำรุงสายตา ลดความดันโลหิต ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน และยังช่วยต่อต้านอาการขาดเลือดในสมองอีกด้วย

S 3588447

หากเกษตรกรสนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ของกรมหม่อนไหม ทั่วประเทศ หรือ www.qsds.go.th

S 3588450
S 3588451
S 3588455
S 3588458