กรมชลฯร่วมทีม รมว.ธรรมนัส ชูโครงการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้เกษตรกร” ยกระดับราคาข้าวเปลือก จ.เชียงใหม่

581562
ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ

ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯและคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ศูนย์รวบรวมและแปรรูปผลิตผลการเกษตร สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมพบปะพี่-น้องเกษตรกรชาวเชียงใหม่ และเป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมมอบนโยบายกระทรวงเกษตรฯ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้เกษตรกร” เพื่อยกระดับราคาข้าวเปลือกของเชียงใหม่ให้มีเสถียรภาพ โดยมี นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายอัฏฐวิชย์ นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นายทรงพล สวยสม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่พร้อมให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนเกษตรกรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

581563
581565
581564
581566
581567
581568
581569