ข่าวดีรับฤดูเพาะปลูก พาณิชย์ดึงเกษตร ผู้ผลิต-ผู้นำเข้า ลดราคาปุ๋ยเฟสใหม่ ใหญ่กว่าเดิม

433314721 987349756290898 3140382671038856341 n
ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้ประชุมหารือร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย และสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ทุกฝ่ายพร้อมที่จะร่วมกับกรมการค้าภายในจัดทำ “โครงการเชื่อมโยงปุ๋ยราคาถูกให้แก่เกษตรกร” เฟสที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567 ต่อเนื่องจากเฟสหนึ่งที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยจะเชื่อมโยงปุ๋ยลดราคาจากโรงงานมาจำหน่ายให้แก่เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร และจะทบทวนรายการปุ๋ยที่นำมาลดราคาทั้งหมดให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ในช่วง 3 เดือนข้างหน้า ที่สำคัญยังคงครอบคลุมสูตรปุ๋ยที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชทุกชนิดเช่นเดิม ไม่ว่าจะเป็นนาข้าว พืชไร่ พืชสวน หรือผลไม้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมรายการปุ๋ย ตั้งเป้าให้มีปริมาณปุ๋ยลดราคามากกว่าเฟสแรก (เฟสแรกมีปริมาณปุ๋ยเข้าร่วม 3.1 ล้านกระสอบ)

433268859 987349662957574 3997673079661342590 n
433279281 987349709624236 4223224909533290451 n

เกษตรกรที่สนใจสามารถสั่งซื้อผ่านสถาบันเกษตรกรที่ตนเป็นสมาชิก ซึ่งสถาบันเกษตรกรจะเป็นผู้รวบรวมยอด การสั่งซื้อแจ้งไปยังสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานสหกรณ์จังหวัดในแต่ละพื้นที่

433276045 987349572957583 332727310920141395 n

อย่างไรก็ดี เกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกรอยู่ในขณะนี้ก็สามารถรวมกลุ่มกันซื้อ หรือไปซื้อปุ๋ยจากสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.dit.go.th