“เอ๋ ปารีณา” อ่วม ศาลราชบุรีสั่งชดใช้ค่าเลือกตั้งซ่อม 7.6 ล้านบาท ขีดเส้นภายใน 30 วัน หลังโดนตัดสิทธิชั่วชีวิตคดีรุกป่า ทำ กกต.ต้องเลือกตั้งใหม่

387080409 730265225783744 8230636634637007391 n
น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ อดีต สส.ราชบุรี

ศาลจังหวัดราชบุรี มีคำบังคับให้ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ อดีต สส.ราชบุรี ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อม สส.ราชบุรี ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้ฟ้องคดี เป็นจำนวนเงิน 7,673,243.38 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ของต้นเงิน 7,251,091.21 บาท นับถัดจากวันฟ้อง วันที่ 19 ก.ค.66 จนกว่าจะชำระเสร็จโดยให้ น.ส.ปารีณา ดำเนินการภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับคำสั่ง ถ้าไม่ปฏิบัติตามภายในระยะเวลา หรือเงื่อนไขดังกล่าว จะต้องถูกยึดทรัพย์หรือถูกจับและจำขังตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ทั้งนี้ ศาลได้ปิดหมายคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ 16 มี.ค. ที่ผ่านมาหลังไม่มีผู้รับโดยชอบ

ทั้งนี้เนื่องจากหลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาว่า น.ส.ปารีณา ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณี น.ส. ปารีณา เข้ายึดถือ ครอบครอง และทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนโดยมิชอบในพื้นที่ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จำนวน 711-2-93 ไร่ จึงมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง สส. ทำให้ กกต.ต้องจัดการเลือกตั้งซ่อม สส.เขต 3 ราชบุรีแทนตำแหน่งที่ว่าง และสำนักงาน กกต.ได้ยื่นฟ้องศาลเพื่อให้ เอ๋-ปารีณา ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อมดังกล่าว