กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

432094067 726654916244105 6977023902744642306 n 1

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 นายสัตวแพทย์ชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เฝ้ารับเสด็จฯ ในการนี้ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์กราบบังคมทูลรายงานการสนับสนุนการเลี้ยงแพะของโครงการผลิตแพะ

433673337 726654909577439 4854841001651559832 n

พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคใต้ ดังต่อไปนี้

1.สนับสนุนด้านการจัดการฟาร์ม

– ส่งเสริมให้ฟาร์มมีระบบการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

423132056 726654912910772 7566221734656940295 n

2.สนับสนุนการดูแลสุขภาพสัตว์

มีเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามสุขภาพสัตว์อย่างสม่ำเสมอ และได้รับรองเป็นฟาร์ม ปลอดโรค

3.สนับสนุนด้านพืชอาหารสัตว์

– สนับสนุนท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์

– คลังเสบียงอาหารสัตว์

– สนับสนุนความรู้ด้านอาหารสัตว์

433500804 726655006244096 7996894729277545560 n 1

และน้อมเกล้าฯ ถวายพันธุ์แพะ จำนวน 6 ตัว เพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังรายการต่อไปนี้

1. แพะพันธุ์บอร์ อายุ 6 เดือน จำนวน 3 ตัว ดังนี้

พ่อพันธุ์ จำนวน 1 ตัว แม่พันธุ์ จำนวน 2 ตัว

432029668 726655086244088 9118012264041620711 n

2. แพะพันธุ์แองโกลนูเบียน อายุ 6 เดือน จำนวน 3 ตัว ดังนี้

พ่อพันธุ์ จำนวน 1 ตัว แม่พันธุ์ จำนวน 2 ตัว

432024027 726655099577420 2558352056336903752 n 1
433459608 726655419577388 8261658429713005299 n
433438257 726655452910718 3199179536125145943 n
432012193 726655509577379 2153415953895335391 n
423237161 726655519577378 4311819172140188157 n