นายกฯ เชื่อมั่นส่งออกยางพาราไปยุโรป ปีนี้โตขึ้นทั้งปริมาณและราคา ผลจากกฎหมาย EUDR 

นายกฯ เชื่อมั่นตามการคาดการณ์แนวโน้มส่งออกยางพาราไทยไปสหภาพยุโรป ปี 2024 ของศูนย์วิจัยกสิกรไทย ที่คาดการณ์ว่าแนวโน้มส่งออกยางพาราไทยโตขึ้นทั้งปริมาณ และราคา ผลจากความพร้อมภายใต้กฎหมาย EUDR 

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความสำคัญ ผลักดันให้ยางพารา และผลิตภัณฑ์ยางของไทยสามารถส่งออกได้ตามมาตรฐาน ตามกฎหมายสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป (EU Deforestation-free Products Regulation: EUDR) อย่างต่อเนื่อง และเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ส่งออกยางพาราไปสหภาพยุโรป ปี 2024 จะเติบโตขึ้นตามที่นักเศรษฐศาสตร์ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ว่า ยางพาราไทยมีโอกาสทางการค้าเพิ่มขึ้นในสหภาพยุโรป จากความพร้อมของไทยที่มีมากกว่าประเทศอื่น ๆ ในการปฏิบัติตามกฎหมายสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป (EUDR) ซึ่งจะบังคับใช้เต็มรูปแบบในปลายปี 2024 โดยไทยมีการส่งออกยางพาราไปยังสหภาพยุโรปที่มีความเข้มงวดด้านสิ่งแวดล้อมในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 12 ของข้อมูลค่าส่งออกยางพาราทั้งหมดของไทย เชื่อมั่นว่าไทยสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย EUDR ได้ โดยเฉพาะตัวชี้วัดพื้นที่บุกรุกทำลายป่าที่ไทยมีจำนวนเพียง 0.4 ล้านไร่ ซึ่งน้อยกว่าประเทศอื่น ๆ ขณะที่สหภาพยุโรปต่างมีความต้องการยางพาราจากไทยเพิ่มขึ้น เพื่อนำไปผลิตเป็นยางรถยนต์ ซึ่งคาดว่าในปี 2024 ยอดขายรถยนต์ใหม่ในสหภาพยุโรปจะทยอยฟื้นตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 จากปีก่อน (ข้อมูลอ้างอิงจากสมาคมผู้ผลิตรถยนต์ยุโรป (ACEA) เดือนกุมภาพันธ์ 2567) 

นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้คาดการณ์เกี่ยวกับการส่งออกยางพาราไทยไปยังสหภาพยุโรปในปี 2024 ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีก่อน จาก 419 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 448 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเป็นการเติบโตทั้งด้านปริมาณส่งออกที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และราคาส่งออกที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปีก่อน

“นายกรัฐมนตรี สั่งการและกำชับทุกหน่วยงานต่อเนื่อง นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 ทำให้ยางพาราไทยมีโอกาสทางการค้าเพิ่มขึ้นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ สะท้อนความพร้อมของไทยที่มีมากกว่าประเทศอื่น นายกรัฐมนตรีมีวิสัยทัศน์ และเป็นนักปฏิบัติ มองเห็นทุกโอกาสทางธุรกิจและนำมาผลักดันให้เป็นผลสำเร็จ โดยนายกฯ เชื่อมั่นเสมอว่ายางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ จะช่วยสร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าทางการค้า ยกระดับวิถีชีวิตชาวสวนยางไทย” นายชัย กล่าว