ชป.เปิดแผนการจ้างแรงงาน 2567 นับถอยหลังก่อนหมดเขตพฤษภาคมนี้

กรมชลฯ เปิดแผนการจ้างแรงงานเพิ่มเติมอีกกว่า 10,000 คน ภายในระยะเวลา 8 เดือน หวังสร้างรายได้ทดแทนการว่างเว้นจากการทำการเกษตร ตามนโยบายของ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1970

นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศ ให้มีรายได้เสริมในช่วงฤดูแล้ง ด้วยการจ้างแรงงานชลประทาน ในปีงบประมาณ 2567 นี้มีแผนขยายการจ้างแรงงานเพิ่ม 9,472 คน ระยะเวลา 8 เดือน (ตุลาคม 2566 – พฤษภาคม 2567) ซึ่งปัจจุบันมีการจ้างแรงงานทั่วประเทศไปแล้ว 8,491 คน หรือประมาณ 89% ของแผนฯ โดยจังหวัดที่มีผลการจ้างแรงงานมากที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี 531 คน จังหวัดเชียงใหม่ 500 คน และจังหวัดนราธิวาส 307 คน

S 31055908

ทั้งนี้ กรมชลประทาน จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกร และประชาชนทั่วไปรีบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ก่อนหมดเขตเดือนพฤษภาคม 2567 นี้ ติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือทางสายด่วนกรมชลประทาน 1460 ในวันและเวลาราชการ

จ้างแรงงาน 2567 22 03 67