หน่วยเฉพาะกิจพญานาคราชปฏิบัติการเชิงรุก แก้ไขปัญหาสินค้าด้านพืชผิดกฎหมาย จับลักลอบนำเข้า ”ไกลโฟเซต“ หนึ่งแสนลิตร มูลค่า 12 ล้านmessageImage 1711686745335

พันเอก รวิรักษ์ สัตตบุศย์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 หน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช กรมวิชาการเกษตร โดยนายชณาดล สัตธณภัทร หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง นางสาวภิรมณ เจริญศรี หัวหน้าด่านตรวจพืชลาดกระบัง และนายชัยชนะ นุ่นเส้ง หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ ร่วมกันอายัดวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่สำแดงการนำเข้าเป็นสาร GlufosinateAmmonium 15% W/V SL จำนวน 2 Shipment ปริมาณนำเข้ารวม 139,800 ลิตร ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้สุ่มตัวอย่างและตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการแล้ว พบว่าเป็นสาร Glyphosate จำนวน 538 ถัง ปริมาณ 107,600 ลิตร คิดเป็นมูลค่า 12,105,000 บาท ซึ่งเป็นการกระทำความผิด ซุกซ่อน ลักลอบ ไม่เป็นไปตามข้อมูลสำแดงการนำเข้า และผิดเงื่อนไขการนำเข้า กรมวิชาการเกษตรจึงได้รวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อดำเนินการทางกฎหมาย และได้นำเสนอเป็นคดีพิเศษต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว

messageImage 1711686754343

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 หน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช กรมวิชาการเกษตร นำโดยนายไกรสิงห์ ชูดี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 และนายอำนาจ รุ่งจรูญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสารวัตรเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ร่วมกับพันตำรวจโท จำรูญ คำมา ตำรวจกองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค สนธิกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นสถานที่ผลิตปุ๋ยและวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ไม่ได้รับอนุญาต ในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และสถานที่จำหน่ายในพื้นที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พบการกระทำความผิด โดยพบผลิตภัณฑ์ที่มีความผิดตาม พ.ร.บ. ปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 8 รายการ รวม 2,276.43 ลิตร และผลิตภัณฑ์ที่มีความผิดตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 3 รายการ รวม 530.22 ลิตร รวมทั้งสิ้น 2,806.65 คิดเป็นมูลค่า 13,700,000 บาท

messageImage 1711686761633
messageImage 1711686772191