กรมหม่อนไหมรับรองพันธุ์ไหม “ศรีสะเกษ 72” หรือ “ทับทิมวนา” เป็นพันธุ์ไหมแนะนำ

01 1
พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม

พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยหลังจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาพันธุ์หม่อนไหม ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนกยูงสีเงิน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณารับรองพันธุ์ไหมไทยพื้นบ้าน ชนิดลูกผสมเดี่ยว พันธุ์ทับทิมสยาม 06 x วนาสวรรค์ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่แข็งแรง เลี้ยงง่าย รังไหมและเส้นไหมมีสีเหลืองเข้ม หากนำมาผลิตเป็นแผ่นใยไหมก็ให้แผ่นใยไหมที่มีความละเอียด เงางาม สีเหลืองเข้ม และเส้นใยมีความสม่ำเสมอ

4 3

ทั้งนี้ กรมหม่อนไหมได้รับรองพันธุ์ให้เป็นพันธุ์ไหมแนะนำ โดยใช้ชื่อว่า พันธุ์ศรีสะเกษ 72 ชื่อภาษาอังกฤษ คือ Si Sa Ket 72 ชื่อย่อ คือ ทับทิมวนา โดยกรมหม่อนไหมสามารถผลิตไข่ไหมพันธุ์ศรีสะเกษ 72 ไม่น้อยกว่าปีละ 30,000 แผ่น เพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรได้นำไปเลี้ยงเพื่อผลิตเป็นรังไหม เส้นไหม และแผ่นใยไหม สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมต่อไป

10 1
11 1
12 1
14 1
13 1
15