ทุเรียนที่เพาะปลูกในมณฑลไห่หนานจะเริ่มให้ผลผลิตในเดือนพฤษภาคม คาดว่าในปีนี้จะมีผลผลิตประมาณ 250 ตัน

ฝายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว เผยแพร่ข่าวว่า ฤดูร้อนปีที่แล้ว เมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน มีพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนกว่า 583 ไร่ ที่ให้ผลผลิตเป็นครั้งแรก และเป็นทุเรียนของจีนล็อตแรกที่ได้วางจำหน่ายในท้องตลาดเมืองซานย่า โดยมีราคาสูงถึง120 หยวนต่อกิโลกรัม ตามผลการทดสอบ พบว่าปริมาณน้ำตาลเฉลี่ยของเนื้อทุเรียนที่สุกคาต้นของทุเรียนที่เพาะปลูกในเมืองซานย่ามากกว่า 38 brix ซึ่งสูงกว่าปริมาณน้ำตาลของทุเรียนทั่วไปที่มีจำหน่ายในท้องตลาดซึ่งมีปริมาณน้ำตาลอยู่ที่ 25-30 brix

670400001154

สื่อของอำเภอปกครองตนเองชนชาติหลีเล่อตง มณฑลไห่หนาน รายงานว่า ทุเรียนที่เพาะปลูกในมณฑลไห่หนานในปีนี้จะเริ่มให้ผลผลิตที่แรกในอำเภอฯ เล่อตง คาดว่าทุเรียนที่สุกสามารถวางจำหน่ายในท้องตลาดได้ในเดือนพฤษภาคม 2567 โดยสวนทุเรียนที่หมู่บ้านเต้าเจี้ยชุน ตำบลเป้าโหยว อำเภอฯ เล่อตงจำนวน 6.25 ไร่ ซึ่งเป็นทุเรียนหมอนทองมีการติดผลแล้ว แต่ละต้นประมาณ 8-10 ลูก ปัจจุบันน้ำหนักของผลทุเรียนประมาณ 1.5 กิโลกรัม และเป็นทุเรียนที่ออกผลเร็วที่สุดในพื้นที่การเพาะปลูกในมณฑลไห่หนานของปีนี้ ทั้งนี้ อำเภอฯ เล่อตง ของมณฑลไห่หนานมีข้อได้เปรียบในการปลูกทุเรียน คือ เป็นพื้นที่ที่ได้รับพายุไต้ฝุ่นน้อยมีแสงแดดเพียงพอ และอุณหภูมิที่เหมาะสม

ปัจจุบัน มณฑลไห่หนาน มีพื้นที่เพาะปลูกเกือบ 16,700 ไร่ กระจายอยู่ทางภาคใต้ของมณฑลไห่หนาน ได้แก่ อำเภอเล่อตง อำเภอเป่าถิง อำเภอหลิงสุ่ย และเมืองซานย่า โดยในอำเภอเล่อตง มีบริษัทที่ดำเนินการเพาะปลูกทุเรียนและเกษตรกรที่เพาะปลูกทุเรียน รวม 18 ราย มีพื้นที่ปลูกราว 5,000 ไร่

ทุเรียนที่เพาะปลูกในมณฑลไห่หนานให้ผลผลิตเป็นปีแรกเมื่อปี 2566 เนื้อที่ให้ผลผลิต 583 ไร่ ปริมาณผลผลิตราว 50 ตัน โดยส่วนใหญเป็นพื้นที่เพาะปลูกในเมืองซานย่า คาดว่าในปีนี้ ทั้งมณฑลไห่หนานจะมีพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนที่ให้ผลผลิตกว่า 2,917 ไร่ ผลผลิตประมาณ 250 ตัน