อสป. จัดโครงการตลาดประมงคุณธรรม สร้างคุณค่าที่ยั่งยืน

ภาพอสป1

นายสุทักษ์ จิระรัตนวงศ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  เป็นประธานเปิด “โครงการตลาดประมงคุณธรรม สร้างคุณค่าที่ยั่งยืน” พร้อมด้วย นางสาวจรุวรรณ สินศิริ หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา กล่าวต้อนรับ และเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “วิถีตลาดประมงคุณธรรมตามแนวชุมชนคุณธรรม” และร่วมกันประกาศเจตนารมณ์หรือข้อตกลงของผู้จำหน่ายสินค้าในตลาด และร่วมกันกำหนดเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้” “ความดีที่อยากทำ” และปัญหาตลาดด้านอื่นๆ

ภาพอสป2

และกิจกรรมร่วมกันรณรงค์โดยการประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าประมงอย่างมีความรับผิดชอบ เป็นตลาดอาหารทะเลสดใหม่ ไม่ใช้สารฟอร์มาลีนทำให้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ร่วมกันสร้างมาตรฐานในการจำหน่ายสินค้าประมงอย่างมีความรับผิดชอบ พื้นที่ร้านค้าสะอาด ถูกสุขอนามัย สินค้าประมง สด ใหม่ สะอาด และปลอดสารฟอร์มาลีน จำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ ภายใต้แนวคิด “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญ” มุ่งสร้างภาพลักษณ์ตลาดที่มีความรับผิดชอบต่อสินค้าและผู้บริโภค

ภาพอสป3

โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้ขายสินค้าอาหารทะเล และผู้ค้าทั่วไปในท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา เข้าร่วมในโครงการฯ จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี