รมว.เกษตรฯ พบปะและรับฟังปัญหาจากชาวประมงพื้นบ้านทุ่งน้อย และพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้าน อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

783357

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบปะชาวประมงพื้นบ้านทุ่งน้อย และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อรับฟังปัญหาการทำประมงพื้นบ้าน พร้อมชมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างท่าเทียบเรือ โดยมี นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

       

783375

สำหรับการรับฟังปัญหาการทำประมงพื้นบ้านในวันนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมประมง ได้ชี้แจงและสร้างความเข้าใจในเรื่องการแก้ไขพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พร้อมติดตามข้อเสนอของสมาคมสมาพันธ์ชางประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย เช่น การสร้างท่าเทียบเรือให้กับชาวประมงพื้นบ้าน การสนับสนุนน้ำมันราคาถูก การพิจารณาแนวเขตชายฝั่งทะเล ต่ำกว่า 1.5 ไมล์ทะเล การดำเนินงานของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด และการแก้ไขราคาสินค้าประมงตกต่ำ

       

783376

“การลงพื้นที่ในวันนี้ เพื่อมารับฟังปัญหาจากพี่น้องชาวประมงโดยตรง ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและสะสมมานาน และจากข้อเรียกร้องต่าง ๆ ได้มีการลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาข้อเรียกร้องของชาวประมงพื้นบ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน อะไรก็ตามที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จะเร่งแก้ไขให้ได้อย่างแน่นอน” ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว

       

783378

ทั้งนี้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยทุกอำเภอ มีความยาวชายฝั่งทะเล 224.8 กิโลเมตร มีเรือประมงพื้นบ้าน 3,245 ลำ มีองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านการประมงชายฝั่ง จำนวน 56 องค์กร ชนิดเครื่องมือที่ใช้กัน เช่น อวนครอบหมึก (ไดหมึก) ครอบปลากะตัก อวนจมปลาทู อวนลอยปลา อวนลอยกุ้ง เป็นต้น โดยในพื้นที่อำเภอกุยบุรีมีเรือประมงพื้นบ้าน จำนวน 287 ลำ เรือประมงพาณิชย์ จำนวน 34 ลำ สำหรับบ้านทุ่งน้อยร้อยละ 90 มีอาชีพประมง

783383
783384
783385
783386