อสป.ชู “สร้างอาชีพเสริม-สร้างรายได้”ช่วยชาวประมงพื้นบ้าน

อสป.ยกระดับประมงพื้นบ้าน ชูโครงการ “สร้างอาชีพเสริม-สร้างรายได้” อบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ชาวประมงพื้นบ้านมีอาชีพและรายได้เพิ่ม

ดร.วัชรวิชญ์  กีรติดุสิตโรจน์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง กล่าวว่าองค์การสะพานปลาเร่งดำเนินการเชิงรุก ดำเนินโครงการโมเดลธุรกิจประมงบน Platform Digital FMO เพื่อสร้าง Platform เป็นศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าประมงออนไลน์ ส่งเสริมสินค้าประมงให้ได้มาตรฐานสุขนามัยและเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคโดยการจำหน่ายผ่านทาง Platform ส่งเสริมผู้อยู่อาศัยในชุมชนที่สำคัญและอยู่ใกล้เคียง หรือในจังหวัดที่มีท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา 

79283919 6640 4FAA 98C5 8B8171D9C949

โดยให้มีการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ด้านการแปรรูปสินค้าสัตว์น้ำ ที่สามารถเป็นผลิตภัณฑ์และจำหน่ายผ่านทาง Platform ต่างๆ เพื่อกระจายสินค้าสัตว์น้ำให้เป็นที่รู้จัก ได้รับความนิยมในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่มาจากการทำประมงถูกกฎหมายและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของไทย ส่งผลทำให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน

B331E0BA 09ED 471F 9494 DA69B54D3313

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำไทย โดยการแปรรูปสินค้าและธุรกิจประมงพื้นบ้าน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าประมงพื้นบ้านสร้างรายได้แก่ชาวประมงและครอบครัว สร้างอาชีพเสริมให้กับประมงพื้นบ้าน ซึ่งทั้งหมดจะถือเป็นการแก้ปัญหาทั้งเรื่องของอาชีพ สิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ของครอบครัวชาวประมงพื้นบ้านให้ทุกคนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ 

0AD2C967 072B 4B33 8E78 D0F00BAF0340

โดยองค์การสะพานปลา ได้คัดเลือกกลุ่มสมาคมการประมงแสมสาร ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นชุมชนสำคัญและได้รับเกียรติจาก ผศ.สุดาพร ทิมฤกษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพระนครใต้ เป็นวิทยากรสอนการทำ “น้ำพริกปลาหมึก” โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร นายกสมาคมการประมงแสมสาร ผู้นำชุมชน และชาวประมงพื้นบ้าน เข้าร่วมอบรมการสร้างอาชีพ ณ บริเวณสะพานปลาวราสินธ์ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี