‘รมช.อรรถกร‘ รุดตรวจตลาดสะพานปลาอ่างศิลา ฟังเสียงสะท้อนผู้ค้า ยันลุยสางปัญหา มุ่งยกระดับมาตรฐาน กลับมาคึกคัก

S 6266939

วันที่ 17 พ.ค.67 นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา จ.ชลบุรี เพื่อรับฟังปัญหาของกลุ่มผู้เช่าแผงค้า ว่า ตนได้รับมอบหมาย จากร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เข้ามากำกับดูแลองค์การสะพานปลา เพื่อยกระดับตลาดแห่งนี้ให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้พ่อค้าแม่ค้ากลับมาคึกคักอีกครั้ง ซึ่งร้อยเอก ธรรมนัส ได้กำชับให้เร่งแก้ไขในเรื่องของการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มาตรฐานความสะอาด ความปลอดภัย และโปร่งใสที่สุด

S 6266940

นายอรรถกร กล่าวต่อไปว่า ภายหลังจากการรับฟังปัญหาของพ่อค้าแม่ค้าผู้เช่าแผง ยอมรับว่ามีปัญหาในหลายประเด็น เช่น เรื่องระบบสาธารณูปโภค แต่โจทย์ใหญ่ที่สำคัญต้องเร่งแก้ไข คือ จะทำอย่างไรให้พ่อค้าแม่ค้าได้มีโอกาสขายสินค้าได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากได้รับเสียงร้องเรียนว่า ผู้เช่าแผงบริเวณริมข้างซ้ายขวาไม่มีนักท่องเที่ยวเดินไปจับจ่ายใช้สอย เพราะส่วนใหญ่จะเดินแค่บริเวณตรงกลางตลาดเท่านั้น ทำให้แผงริมข้างซ้ายขวาขาดรายได้ ดังนั้น วันนี้เราจึงต้องมาร่วมมือกันทุกฝ่าย ช่วยกันหาแนวทางให้ร้านค้าทุกร้านได้มีโอกาสขาย มีสิทธิเท่าเทียมกัน อยู่ในจุดที่มองเห็น นักท่องเที่ยวเดินไปเลือกชมสินค้าได้

S 6266941

ในส่วนของปัญหาค่าเช่าแผงรายเดือน รายปีนั้น เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่มีกลุ่มผู้เช่าแผงค้าตลาดท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาร้องเรียน จึงได้มอบหมายให้องค์การสะพานปลาหาแนวทางช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เช่น การผ่อนผันค่าเช่าแผงค้า หากผู้เช่าแผงค้าไม่สามารถชำระได้ตามเวลา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่ให้เกิดเป็นหนี้ค้างชำระ เพราะเข้าใจดีกว่าพ่อค้าแม่ค้ามีภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งหากเราไม่หาแนวทางแก้แก้ไขในเรื่องนี้อาจก่อให้เกิดเป็นห่วงโซ่ เพราะหากยกระดับเพียงแค่ตลาด แต่ไม่มีผู้ค้ามาเช่าแผง ตลาดไม่เต็มทุกล็อคก็ไม่เกิดประโยชน์ เราจึงต้องหาทางแก้ร่วมกัน ทำอย่างไรให้ทุกฝ่ายอยู่ได้

S 6266945

“ตลาดสะพานปลาอ่างศิลาถือเป็นหน้าเป็นตาของคนชลบุรี ซึ่งมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาเที่ยวชม ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าถือเป็นครอบครัวสะพานปลาอ่างศิลาของกระทรวงเกษตรฯ ยอมรับว่าหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตลาดซบเซา พ่อค้าแม่ค้ารายได้ลดลง ดังนั้น ผมจึงได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหา เพื่อต้องการยกระดับมาตรฐานสะพานปลาให้เป็นที่ยอมรับ และฟื้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ผู้ค้าสัตว์น้ำ ซึ่งวันนี้ก็ได้พุดคุยกับหัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา และมอบหมายให้นำเรื่องร้องเรียนต่างๆ ไปศึกษาหาแนวทางวิธีที่เหมาะสมและเป็นธรรม และผมก็จะเร่งนำปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมดไปแก้ไข สิ่งที่เกิดในอดีตถือเป็นบทเรียน และหลังจากนี้ต้องกลับมาดูว่าจะเดินหน้ากันอย่างไรต่อไป“ รมช.อรรถกร กล่าว

S 6266947

รมช.อรรถกร กล่าวอีกว่า ขอย้ำว่านโยบายของร้อยเอก ธรรมนัส รมว.เกษตรฯ มุ่งเน้นการทำงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนภาครัฐลงพื้นที่ทำงานร่วมกับภาคประชาชน เอกชน หาทางออกร่วมกันในการแก้ปัญหา ซึ่งตนตั้งใจที่จะยกระดับองค์การสะพานปลาทั่วประเทศ ให้มีการบริหารจัดการพื้นที่ให้เหมาะสม ปรับภูมิทัศน์ใหม่ ดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างบรรยากาศคึกคัก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่าย พ่อค้าแม่ค้าต้องอยู่ได้

S 6266943
S 6266946
S 6266944
S 6266949