นศ.วิศวะฯ แม่โจ้ TOP FORMคว้า 4 รางวัล นานาชาติ งาน Annual regional convention ARC 2024 (Malaysia)

S 6856961

ทีมคณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติ นำโดย ผศ.ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ, ผศ.ดร.กนกวรรณ ตาลดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และงานคลัง , อาจารย์ชวกร ศรีเงินยวง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร และนักศึกษา 3 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันวิชาการ 10th Southeast Asian Agricultural and Food Engineering Student Chapter, Annual regional convention ,ARC 2024 เมื่อวันที่ 10-16 พ.ค. 2567 ณ Universiti Malaysia Perlis ประเทศ Malaysia ซึ่งมีสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนมาก โดยคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วม 3 ทีม สามารถคว้ามาได้ 4 รางวัล. ดังนี้

S 6856963

(1)ทีมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยนางสาวกัญญาภัค เณรจาที, นางสาวเกษิณี ตาบัว และนางสาวณัฎฐณิชา ทองปลอด ได้รางวัล Best team player และผลงาน blossom cookie ได้รางวัลเหรียญเงิน Innovation Competition Young Agricultural & Food Engineers

S 6856964

“blossom cookie” เป็นคุกกี้ดอกกุหลาบที่กินได้ (edible rose) ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าคุกกี้ปกติถึง 12 เท่า เมื่อวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการฟอกสีอนุมูลอิสระที่มีประจุบวก (ABTS scavenging activity) และรายงานผลในรูปแบบสมมูลโทรล็อกซ์ (Trolox equivalent) โดยสารต้านอนุมูลอิสระนี้พบมากในดอกกุหลาบหนู (Fairy rose) เช่น Kaempferol และ Quercetin เป็นต้น สาร kaempferol และ quercitin นี้มีคุณสมบัติในการช่วยลดความดันโลหิตและคอเลสเตอรอลในเลือด

S 6856965

(2)ทีมวิศวกรรมอาหาร โดย นาย มงคล คงสังข์ นางสาว อินทิรา เขียวอ่อน และ นาย ศิราวัชร์ สุวรรณวัฒนา ได้รางวัลเหรียญเงิน Innovation Competition Young Agricultural & Food Engineers จากผลงานเรื่อง Prototype of the egg freshness storage machine

S 6856967
S 6856966

“Prototype of the egg freshness storage machine (EFSM)” คือเครื่องจัดเก็บความสดของไข่ไก่ที่อุณหภูมิห้อง นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบความสดของไข่ไก่ผ่านการวัดความสว่างของไข่ไก่ที่มีแสงส่องผ่าน และปริมาณแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่ไข่ปล่อยออกมา โดยใช้เซนเซอร์วัดแสง (LDR Sensor) กับเซนเซอร์วัดแก๊ส (MQ135) รวมทั้งมีการวัดอุณหภูมิและความชื้นผ่านเซนเซอร์ DHT11 นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลผ่านทางแอปพลิเคชัน Blynk แบบ Real Time ซึ่งเป็นเครื่องที่ช่วยให้การจัดเก็บไข่ไก่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอุตสาหกรรมอาหารและลดการสูญเสียอาหารที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มความมั่นใจและความพึงพอใจของผู้บริโภคว่าไข่ไก่ยังสดอยูได้อีกด้วย

S 6856968

(3)ทีมวิศวกรรมเกษตร โดย นาย ภูทกฤต เชื้อประดิษฐ์ และ นางสาว วิสาร์กร นาคะสิริศักดิ์ ได้รางวัลเหรียญทองแดง Innovation Competition Young Agricultural & Food Engineers จากผลงาน Design and development of IoT sensors for monitoring the Maejo Engineering compost production process

S 6856969

“Design and development of IoT sensors for monitoring the Maejo Engineering compost production process” เป็นการพัฒนาและออกแบบ iot sensor สำหรับวัดตัวแปรในการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง โดยวิธีการวิศวกรรมแม่โจ้หนึ่ง เพราะการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพให้ได้คุณภาพโดยวิธีนี้ต้องอาศัยจุลินทรีย์จากมูลสัตว์เป็นตัวช่วยในการย่อยสลายวัสดุธรรมชาติ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการควบคุมค่าปัจจัยที่ทำให้เกิดการกระตุ้นจุลินทรีย์ อุปกรณ์ iot sensor for the compost เป็นอุปกรณ์สำคัญที่คอยตรวจจับและแสดงค่าปัจจัยที่สำคัญเช่นอุณหภูมิและความเป็นกรด-ด่างในกองปุ๋ยหมักที่ทำให้จุลินทรีย์ในกองปุ๋ยมีประสิทธิภาพการทำงานสูงที่สุด ทั้งนี้ยังสามารถแสดงข้อมูลไปยัง smart phone ของผู้ผลิต เพื่อให้ทราบค่าปัจจัยในกองปุ๋ยอยู่ตลอดเวลา เมื่อมีปัญหาสามารถแก้ไขและควบคุมได้ทันท่วงที

S 6856970

ด้าน ผศ.ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ คณะวิศวะฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “จากผลงานที่ได้รับในครั้งนี้ เห็นได้ว่านักศึกษาของคณะฯ เรามีความสามารถ กล้าแสดงออก และมีทักษะภาษาอังกฤษดีเพียงพอที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ นอกจากนั้นนักศึกษายังได้ทำกิจกรรมอีกหลายอย่าง เช่น แข่งทักษะ, maze race, แสดงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งช่วยสร้างมิตรภาพ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน

S 6856971

ทั้งนี้ ในปี 2025 ทางคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Southeast Asian Agricultural and Food Engineering Student Chapter, Annual regional convention , ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยแม่โจ้พร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาร่วมงาน จึงขอเชิญชวนนักศึกษา หรืออาจารย์ที่สนใจมาร่วมประกวดได้ แล้วพบกันที่แม่โจ้นะคะ”

S 6856972
S 6856974
S 6856975
S 6856976