“ปศุสัตว์พัทลุง เร่งฟื้นฟูสุขภาพควายน้ำทะเลน้อยอย่างต่อเนื่อง”

วันที่ 22 เมษายน 2565 นายบุญส่ง รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง มอบหมายกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ฯ, เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 (HHU) และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนขนุน ออกปฏิบัติการเร่งฟื้นฟูสุขภาพควายน้ำทะเลน้อย
1.เก็บตัวอย่าง ตรวจทางห้องปฏิบัติการ 8 ตัวอย่าง
2.ฉีดยาถ่ายพยาธิและยาบำรุง
3.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม
4.เก็บซากลูกควาย อายุ 2 วัน 1 ตัว
จำนวนควายน้ำทะเลน้อย 53 ตัว เกษตรกร 3 ราย เกษตรกรพึงพอใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี