เช็กที่นี่ จำนวนผู้สมัคร สว. 77 จังหวัด รวม 48,117 คน “ศรีสะเกษ” ยอดสมัครมากสุด 2,764 คน กทม. 2,489 คน น้อยสุดน่าน 98 คน มี 2 อำเภอที่ไม่มีผู้มาสมัคร และ มี 7 อำเภอที่สมัครเพียงกลุ่มเดียว รวมทั้งมีหลายอำเภอไม่มีผู้สมัครครบทุกกลุ่ม

วันที่ 25 พ.ค.67 ภาพรวมการรับสมัครเลือกตั้งเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) และปิดการรับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ 24 พ.ค.ที่ผ่านมา ปรากฏว่า นับตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค 2567 ที่เปิดรับสมัครวันแรก จนถึงวันที่ 24 พ.ค. 2567 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการรับสมัคร มีผู้สมัครที่ กกต.ตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม มีเอกสารครบจึงรับสมัครไว้มีจำนวนทั้งสิ้น 48,117 คน และปรากฏว่า มีหลายอำเภอที่ไม่มีผู้สมัครครบทุกกลุ่ม และ มี 2 อำเภอที่ไม่มีผู้มาสมัครเลย และ มี 7 อำเภอที่สมัครเพียงกลุ่มเดียว

สำหรับจังหวัดที่มีผู้สมัครมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ศรีสะเกษ 2,764 คน   กรุงเทพมหานคร  2,489 คน  เชียงใหม่   2,000 คน  บุรีรัมย์  1,836  คน และ นครศรีธรรมราช 1,798 คน  

ส่วนจังหวัดที่มีผู้สมัครน้อยที่สุด 5 อันดับ คือ น่าน  98 คน  ตาก 102  คน  สมุทรสงคราม  128 คน พังงา  138 คน  อุตรดิตถ์ และนครพนม จังหวัดละ 150 คน  

รายละเอียดที่นี่

S 149192765
S 149192767
S 149192768

สรุปจำนวนผู้สมัคร สว. แยกเป็นราย เขต/อำเภอ ดังนี้

messageImage 1716625918022
messageImage 1716626113042
messageImage 1716626130613
messageImage 1716626149309
messageImage 1716626168100
messageImage 1716626185312
messageImage 1716626210795
messageImage 1716626228262
messageImage 1716626251697
messageImage 1716626292360
messageImage 1716626400485
messageImage 1716626418162
messageImage 1716626432713
messageImage 1716626450470
messageImage 1716626465674
messageImage 1716626479869
messageImage 1716626495621
messageImage 1716626513430
messageImage 1716626530762
messageImage 1716626548937
messageImage 1716626568412
messageImage 1716626641455
messageImage 1716626661725
messageImage 1716626679394
messageImage 1716626710209
messageImage 1716626725018
messageImage 1716626743790
messageImage 1716626756970
messageImage 1716626772373
messageImage 1716626787850
messageImage 1716626802982
messageImage 1716626820554