จีนทำโซลาร์ฟาร์มผสม ‘เลี้ยงแกะ’ ช่วยปกป้องแผงโซลาร์-กำจัดวัชพืช

ซีหนิง, 10 มิ.ย. (ซินหัว) — ฝูงแกะออกวิ่งกรูหาหญ้ากินเป็นอาหารที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท หวงเหอ ไฮโดรพาวเวอร์ ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (Huanghe Hydropower Development) ในทะเลทรายถ่าลาทัน โกบี อำเภอก้งเหอ แคว้นปกครองตนเองไห่หนาน กลุ่มชาติพันธุ์ทิเบต มณฑลชิงไห่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

Xinhua Headlines Solar power farms on plateau fuel Chinas green energy revolution 4
(Xinhua) — A flock of sheep graze between solar panels at a solar photovoltaic power plant in Gonghe County, Hainan Tibetan Autonomous Prefecture in northwest China’s Qinghai Province, April 15, 2024. (Xinhua/Zhang Long)

ท่ามกลางการเดินหน้าปฏิวัติพลังงานสีเขียวของจีน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกบนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบตแห่งนี้ กำลังบ่มเพาะเส้นทางการพัฒนาที่ไม่เหมือนใคร

Xinhua
(Xinhua) — An aerial drone photo taken on June 9, 2022 shows a flock of sheep roaming between solar panels at a solar photovoltaic power plant in Gonghe County, Hainan Tibetan Autonomous Prefecture in northwest China’s Qinghai Province. (Xinhua/Zhang Long)

ฝูงแกะสีดำและสีขาวมากกว่า 200 ตัว มีหน้าที่ปกป้องแผงโซลาร์เซลล์ที่ทอดยาวเรียงรายให้ทำงานได้อย่างราบรื่น เพราะหากปล่อยให้หญ้าเติบโตมากเกินไปและมีฝุ่นทรายมาเกาะ แผงโซลาร์เซลล์อาจทำงานผิดปกติได้ 

Xinhua Headlines
(Xinhua) — A herder riding a motorbike tends his sheep at a solar photovoltaic power plant in Gonghe County, Hainan Tibetan Autonomous Prefecture in northwest China’s Qinghai Province, April 15, 2024. (Xinhua/Zhang Long)

การใช้ฝูงแกะกำจัดวัชพืช หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเป็น “เครื่องตัดหญ้าที่มีชีวิต” ยังหลีกเลี่ยงต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมจากการฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืช รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายและลดการใช้แรงงานมนุษย์เพื่อกำจัดวัชพืช 

Xinhua Headlines Solar power farms
(Xinhua) — Staff members patrol at a solar photovoltaic power plant in Gonghe County, Hainan Tibetan Autonomous Prefecture in northwest China’s Qinghai Province, April 15, 2024. (Xinhua/Zhang Long)

เมื่อปี 2012 แคว้นปกครองตนเองไห่หนานได้เริ่มก่อสร้างฐานพลังงานแสงอาทิตย์ระดับ 10 ล้านกิโลวัตต์แห่งแรกของจีนในถ่าลาทัน ปัจจุบันฐานดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ 609 ตารางกิโลเมตร มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 8,430 เมกะวัตต์ ทำให้เป็นโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

ชาวบ้านที่เลี้ยงแกะบอกเล่าว่าก่อนหน้านี้พื้นที่ถ่าลาทัน ซึ่งเป็นส่วนของทะเลทรายโกบีที่ทอดยาวในแคว้นปกครองตนเองไห่หนาน เป็นเพียงแถบรกร้างในอดีตและไม่มีหญ้าขึ้นให้แกะกิน แต่นับตั้งแต่มีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หญ้าใต้แผงโซลาร์เซลล์ก็เจริญงอกงาม และทำให้เจ้าแกะตัวจ้ำม่ำขึ้นทุกๆ วัน

ด้านเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกล่าวว่าแผงโซลาร์เซลล์ช่วยลดการกัดเซาะของลมต่อพืชพรรณ ขณะที่น้ำที่ใช้ทำความสะอาดแผงจะแทรกซึมเข้าไปใต้พื้นผิวและช่วยบำรุงหญ้าให้เติบโต ส่วนปุ๋ยจากมูลสัตว์สามารถใช้เป็นปุ๋ยธรรมชาติและเป็นประโยชน์ต่อหญ้าอีกด้วย

โรงงานพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้สนับสนุนให้ชาวบ้านในพื้นที่โดยรอบเลี้ยงแกะที่มีชื่อเล่นว่า “แกะพลังงานแสงอาทิตย์” ซึ่งตั้งแต่ปี 2018 ชาวบ้านได้รับแกะฟรีจำนวน 4 คอก ทำให้พวกเขาสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ทั้งนี้ รายงานระบุว่าจนถึงขณะนี้มีการสร้าง “ฟาร์มแกะพลังงานแสงอาทิตย์” จำนวน 12 แห่งแล้วในแคว้นปกครองตนเองไห่หนาน กลุ่มชาติพันธุ์ทิเบต

ขอบคุณที่มา China Xinhua News