รมว.เฮ้ง ส่งแรงงานไทยทำงาน “ภาคเกษตร” อิสราเอล ต่อเนื่องร่วม 4 พันคน

12 ก.ค. 65 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในปี 2565 กระทรวงแรงงานจัดส่ง “แรงงานไทย” ไปทำงาน “ภาคเกษตร” รัฐอิสราเอลแล้วทั้งสิ้น 3,759 คน

โดยวันนี้มีแรงงานไทย จำนวน 266 คน เดินทางไปทำงานภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย – อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC) แบ่งเป็นเพศชาย 265 คนและเพศหญิง 1 คน ด้วยเครื่องบินโดยสารเที่ยวบินที่ LY 084 ของสายการบินแอล อัล อิสราเอล แอร์ไลน์ จำนวน 148 คน และ เที่ยวบิน ที่ EY407 เพื่อต่อเครื่องเที่ยวบิน EY598 ของสายการบิน เอทิฮัด แอร์เวย์ จำนวน 118 คน ซึ่งแรงงานทั้งหมดได้ผ่านการอบรมคนหางานก่อนการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ

22112019 %E0%B9%91%E0%B9%99%E0%B9%91%E0%B9%91%E0%B9%92%E0%B9%95 0043
แรงงานภาคเกษตร

และในเดือนกรกฎาคมนี้ กรมการจัดหางานยังมีแผนการจัดส่งรวมตลอดเดือน ประมาณ 370 คน โดยแรงงานไทยจะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษีเดือนละ 5,300 เชคเกล หรือประมาณ 54,852 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 11 ก.ค. 65) ซึ่งหากทำงานจนครบสัญญาจ้างงานสูงสุด 5 ปี 3 เดือน จะมีรายได้มากกว่า 3 ล้านบาทต่อคน

“ปีงบฯ 2565 ประเทศไทยได้รับโควตาจัดส่งแรงงานฯ จำนวน 6,800 คน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้โควตาในการจัดส่ง 5,000 คน เนื่องจากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีการบริหารจัดการที่ดี ทั้งแรงงานไทยยังมีทักษะและความรับผิดชอบ เป็นที่ต้องการของนายจ้างในรัฐอิสราเอลจนมีความต้องจ้างงานเพิ่มขึ้น โดยนอกจากงานภาคเกษตรแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ยังมีนโยบายที่จะขยายตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม ในรัฐอิสราเอล เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับแรงงานไทยที่มีฝีมือ มีศักยภาพ และต้องการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน ในฐานะโฆษกกรมการจัดหางาน กล่าวว่า เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมายตนตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทย จำนวน 266 คน ที่เข้ารับการอบรมก่อนเดินทางไป “ทำงานภาคเกษตร” ในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย – อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC) ณ ห้องอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ชั้น 11 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3

โดยโฆษกกรมการจัดหางาน ได้มอบโอวาทแก่แรงงานไทยให้มีความขยัน ความตั้งใจในการทำงาน ให้คิดเสมอว่าแม้งานจะหนักแต่เป็นการสู้เพื่อตัวเองและครอบครัวก็จะผ่านพ้นไปได้ และเมื่อเดินทางกลับมาจะมีรายได้ ความรู้และประสบการณ์เป็นทุนให้ตนเอง สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้ต่อไป

สำหรับผู้สนใจไปทำงานต่างประเทศ ติดตามข่าวสารการประกาศรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.doe.go.th/overseasและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694