กรมชลฯจัดหา”แหล่งน้ำ”สนับสนุน”เกษตรวิชญาฯ”เชียงใหม่

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานสระเก็บน้ำห้วยปางหมี เพื่อสนับสนุนน้ำให้ “โครงการเกษตรวิชญาฯ”อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านกองแหะ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

สำหรับโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำห้วยปางหมีพร้อมอาคารประกอบ โครงการเกษตรวิชญา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในการ “จัดหาแหล่งน้ำ” เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ “โครงการเกษตรวิชญาฯ” กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้แผนการดำเนินการระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2565 ปัจจุบันมีผลความคืบหน้าไปแล้วประมาณร้อยละ 95และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน2565นี้

279059912 367725352068742 7450988974549446591 n
ลงพื้นที่ติดตามงานจัดหาแหล่งน้ำ

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็น “แหล่งน้ำ”เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการเกษตรวิชญาฯ ได้ประมาณ 198 ไร่ (พื้นที่ส่วนราชการ ธนาคารอาคารชุมชน และพื้นที่พัฒนาการเกษตร) และยังเป็นแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรให้กับเกษตรกรบ้านกองแหะ ประมาณ 180 ไร่ นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรในพื้นที่ได้ประมาณ 286 ครัวเรือน ประชากร 795 คน ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีผลผลิตและรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้นอีกด้วย

278548639 367726245401986 3211388694937827431 n
ลงพื้นที่ติดตามงานจัดหาแหล่งน้ำ
278556815 367726218735322 835373758652571684 n
ลงพื้นที่ติดตามงานจัดหาแหล่งน้ำ
278637876 367726255401985 8435175221148848366 n 1999
ลงพื้นที่ติดตามงานจัดหาแหล่งน้ำ
278694563 367725358735408 4769065949898108648 n
ลงพื้นที่ติดตามงานจัดหาแหล่งน้ำ