“มนัญญา” มอบใบรับรอง GAP พร้อมเปิดงาน “กัญชาล้านต้น” จ.กระบี่

“มนัญญา”มอบใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืช GAP ให้กับเกษตรกร 10 ราย พร้อมเปิดงานกัญชาล้านต้น จ.กระบี่

วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกกัญชา 1 ล้านต้น” พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร โดยมีนายสมชายหาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดกระบี่ ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

FFBDFE27 07C4 4DB9 A101 2B2A46CC17E7

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ปัจจุบันกัญชาเป็นพืชที่ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นจำนวนมาก เพื่อให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจครัวเรือน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมวิชาการเกษตรจึงส่งเสริมให้ประชาชนที่มีความสนใจปลูกพืชกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และรองรับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมพัฒนาพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม ที่จะเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ของประเทศไทย และจะนำมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมต่อไป

776D5D27 BE1C 44A0 A9EF E747D61BCCB1

โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืช GAP ให้กับเกษตรกรจำนวน 10 ราย มอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรชีวภาพ-ชีวภัณฑ์ จำนวน 10 ราย และมอบต้นกล้ากัญชาให้กลุ่มเกษตรกร จำนวน 2,000 ต้น จากนั้น เยี่ยมชมนิทรรศการกัญชง กัญชาและกระท่อม เยี่ยมชมงานแสดงสินค้ามาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้พืชแบบผสมผสาน และการขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ย และร่วมปลูกต้นกัญชา พันธุ์พื้นเมืองหางกระรอก ร่วมกับผู้บริหารและหัวหน้าส่วนต่างๆ