พาณิชย์ เร่งเจรจาอำนวยความสะดวก “ค้าชายแดน”-ระบาย “ผลไม้” ไปจีน-ใช้ประโยชน์ “รถไฟจีน-ลาว”

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้นโยบายที่ชัดเจนและได้ขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงพาณิชย์อย่างต่อเนื่องในการใช้ประโยชน์จาก “การค้าชายแดนและผ่านแดน”

เจรจาค้าชายแดน

จากการลงพื้นที่ไปที่จังหวัดหนองคายเมื่อช่วงเดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา รองนายกฯ จุรินทร์ได้หารือกับภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อการใช้ประโยชน์จาก “รถไฟจีน-ลาว”ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้ติดตามแก้ปัญหารวมถึงอำนวยความสะดวกโดยให้บรรจุไว้ในวาระการประชุม กรอ.พาณิชย์

เจรจาค้าชายแดน

นางมัลลิกา กล่าวว่า สำหรับประเด็นที่สามารถหาทางออกร่วมกับภาคเอกชนได้ระหว่างการประชุม รองนายกฯ จุรินทร์จะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทันที แต่สำหรับประเด็นที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ทันที ก็จะรับไปดำเนินการต่อด้วยตัวเอง ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ “การขนส่งสินค้าผ่านแดน” จากไทยไปยังประเทศจีนที่มีความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องครอบคลุมหลากหลายประเด็น

เจรจาค้าชายแดน

เช่น ประเด็นที่ 1 ปัญหาค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการขนส่งเนื่องจากรถบรรทุกจากประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนหัวรถเมื่อเดินทางไปถึง สปป. ลาว รองนายกฯ จุรินทร์ ได้ยกประเด็นดังกล่าวขึ้นหารือกับการประชุมร่วมกันกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งทางการลาวก็ได้รับประเด็นดังกล่าวไปพิจารณา

การค้าชายแดน

ประเด็นที่ 2 จำนวนเจ้าหน้าที่และจำนวนชั่วโมงของด่านตรวจสินค้าบริเวณชายแดนระหว่างลาว-จีนและเวียดนาม-จีน ซึ่งเป็นเส้นทางที่ไทยส่งสินค้าผ่านทางบกด้วยรถบรรทุกไปเป็นจำนวนมาก ในประเด็นดังกล่าวนี้ รองนายกฯ จุรินทร์ก็ได้ใช้เวทีการประชุม ไม่ว่าจะเป็นการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4 หรือการประชุมร่วมกันกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว โดยได้เจรจาเพื่อขอให้รัฐมนตรีด้านการค้าของเวียดนามและสปป.ลาว พิจารณาเป็นตัวแทนของประเทศในอาเซียนที่มีชายแดนติดกับประเทศจีนช่วยเจรจาให้ทางการจีนอำนวยความสะดวกในการตรวจสินค้าโดยเพิ่มระยะเวลาในการทำการของเจ้าหน้าที่และเร่งเปิดด่านที่ปิดอยู่ในปัจจุบันด้วย

และประเด็นที่ 3 กระทรวงพาณิชย์ประสานงานร่วมกันกับกระทรวงการต่างประเทศในการเร่งเจรจากับรัฐบาลจีนให้เปิดด่านสถานีรถไฟโม่ฮาน โดยได้ส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีประจำสำนักงานศุลากรแห่งชาติจีน (GACC) เพื่อขอประชุมหารือผ่านระบบออนไลน์โดยเร็วที่สุด ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอตอบรับจากฝ่ายจีน เชื่อว่าจะสามารถหาทางออกที่เป็นรูปธรรมในขณะที่จีนยังคงมีนโยบายโควิดเป็นศูนย์ (Zero COVID) อยู่ได้ โดยสามารถรับผลไม้จากประเทศไทยที่มีคุณภาพและปลอดเชื้อโควิดเข้าไปถึงผู้บริโภคในจีนได้อีกด้วย

ที่ผ่านมานั้น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ใช้ประโยชน์จากทุกเวทีเพื่อหาทางออกที่จะส่งผลต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการผู้ส่งออกไทย ผู้รับซื้อผลิตภัณฑ์และผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกผักและผลไม้ไทยที่กำลังจะออกผลผลิตจำนวนมากในปีนี้ เมื่อใดที่“การขนส่งชายแดนและผ่านแดน” ไปยังประเทศที่สามโดยเฉพาะประเทศจีน สามารถกลับไปดำเนินการได้ใกล้เคียงกับช่วงก่อนการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 นั้น ก็จะสามารถสร้างรายได้จากการส่งออกของประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งต้องยอมรับว่ามูลค่าการส่งออกในปีที่ผ่านมา ถือเป็นเครื่องจักรตัวเดียวในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาถึงปัจจุบันได้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเสริม

ล่าสุด กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ดำเนินการตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยเพื่อใช้ประโยชน์จากเส้นทางขนส่งผ่านรถไฟจีน-ลาว

กิจกรรมดังกล่าวรวบรวมความรู้ เพิ่มความชัดเจนด้านเส้นทางขนส่ง ต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ ผู้ประกอบการโลจิสติกส์และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ผ่านการจัดงานเสวนาหัวข้อ โอกาส อุปสรรค และทางออกของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยในภาคอีสานตอนบนจากการเชื่อมโยง “รถไฟจีน – ลาว” ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น

การเสวนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย ผู้แทนจากหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้แก่ นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย รองประธานกรรมการหอการค้าไทย/ประธานหอการค้าภาคอีสาน และนางดวงใจ สุขเกษมสิน เลขานุการหอการค้าจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย ดร. สุรัตน์ จันทองปาน กรรมการบริหารสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิตและผู้บริหารบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ 1) โรงแรมรอยัล นาคารา หนองคาย จังหวัดหนองคาย 2) ผ่านช่องทางออนไลน์

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่เว็บไซต์ https://tinyurl.com/Train-china-laos ตั้งแต่วันนี้ – 10 พฤษภาคม 2565
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 046 6688, 080-229-4499 หรือ 02 507 8419

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า