อุตุฯแจง Fake News ต้น พ.ค.ยังไม่เข้าหน้าฝน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ชี้แจงเรื่องประเทศไทยเตรียมเข้าสู่ฤดูฝนในวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2565 ไม่เป็นความจริง แค่ปลายฤดูร้อน และอากาศแปรปรวนตามสภาพ

F817294E E7CB 44E8 AB90 C691AE73775E

กรมอุตุนิยมวิทยา ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง ประเทศไทยเตรียมเข้าสู่ฤดูฝนช่วงวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2565 โดยระบุว่า ไม่ได้มีที่มาจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา แต่เป็นข้อความจากบุคคลที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง และไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูล จึงทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน 

804CEB61 EC2D 4CD2 86B3 AF1DF21E84FF

ทั้งนี้ ช่วงเวลาต้นเดือนพฤษภาคม ยังอยู่ในช่วงปลายฤดูร้อนและกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งจะส่งผลทำให้อากาศแปรปรวน 

โดยเงื่อนไขและปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนนั้น พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจะต้องมีฝนตกชุกต่อเนื่องประกอบกับทิศทางลมระดับผิวพื้นถึงความสูง 3.5 กิโลเมตร จะเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันเข้าปกคลุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและลมชั้นบนตั้งแต่ระดับความสูง 5 กิโลเมตรขึ้นไป จะเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย

อุตุฯแจง Fake News ต้น พ.ค.ยังไม่เข้าหน้าฝน

กรมอุตุนิยมวิทยา ชี้แจงเรื่องประเทศไทยเตรียมเข้าสู่ฤดูฝนในวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2565 ไม่เป็นความจริง

กรมอุตุนิยมวิทยา จะทำการคาดหมายและประกาศ วันเริ่มต้นฤดูฝนให้ทุกคนทราบล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์ภูมิอากาศต่อไป ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด