เกษตรฯพร้อมจัดงานพระราชพิธีพืชมงคล 2565

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี พุทธศักราช 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญแก่เกษตรกรไทย

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ถึงการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ว่า ในปีนี้ได้กำหนดวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งประกอบด้วยพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล เป็นพระราชพิธีทางสงฆ์ โดยจะประกอบพระราชพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 และถือเป็นวันเกษตรกรด้วยสำหรับในวันถัดมาของการประกอบพระราชพิธี คือ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) อันเป็นพิธีพราหมณ์จะประกอบพระราชพิธีในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 

93FD6865 381B 4065 AD3E 31ACF0F4A589

 

5E1744FF BB1D 477B A15E AE448C0AD9C1

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ถือเป็นพระราชพิธีซึ่งกระทำขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมบำรุงขวัญเกษตรกร เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูก โดยกำหนดจัดขึ้นในราวเดือนหกของทุกปี หรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณี ให้จัดขึ้นในเวลานั้นอันถือเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นฤดูกาลแห่งการทำนา

364DDF8E 41E6 4E8F BE8D 983461CB2353

ดร.เฉลิมชัย กล่าวว่า ในปีพุทธศักราช 2565 นี้ ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาคือ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เทพีคู่หาบทอง ได้แก่ นางสาวณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และนางสาวอาทิตยา ทองแกมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร เทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ นางสาวกันยารัตน์ เศวตนันทิกุลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวชลธิชาทองอ่อน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กรมปศุสัตว์ คู่เคียงในกระบวนแห่อิสริยยศพระยาแรกนา จำนวน 16 ราย และผู้เชิญเครื่องอิสริยยศ จำนวน 4 ราย พระโคแรกนา ได้แก่ พระโคพอ และพระโคเพียง พระโคสำรอง ได้แก่ พระโคเพิ่ม และพระโคพูล

20A8F8D5 C747 4488 993E 1C6D55A1CFC7
C420F966 5A63 4D85 8810 E39F0A7C1761
0F7B7953 7211 4582 A57C 405252A07C6A

ในปีนี้กรมการข้าวทำหน้าที่ในการจัดเตรียมพันธุ์ข้าวพระราชทานและพันธุ์พืช ซึ่งนำมาใช้ในงานพระราชพิธีฯโดยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันธุ์ข้าวทรงปลูกในฤดูนาปี 2564 โครงการนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดามาใช้ในงานพระราชพิธีฯ ประจำปี 2565 ประกอบด้วย 

ข้าวนาสวน 6 พันธุ์ (กข 43 จำนวน125 กิโลกรัม, กข 85 จำนวน 589 กิโลกรัม, กข 87 จำนวน 300 กิโลกรัม, ปทุมธานี 1 จำนวน 399 กิโลกรัม, ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 245 กิโลกรัมและ กข 6 จำนวน 70 กิโลกรัม) เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกที่นำเข้าในพระราชพิธีมีน้ำหนักรวมทั้งสิ้น 1,728 กิโลกรัม และจัดเป็น “พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน” บรรจุในซองพลาสติกแจกจ่ายให้บรรดาพสกนิกร ประชาชนผู้สนใจ และชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรตามประเพณีนิยม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป

B83D8790 0529 45EB A5B0 7D8BF3F0796D
C676D340 9FCE 42CB 919C 0FE4350E7161

D230CE11 8234 441F AE6B 0D02513B2AF3

สำหรับในปี 2565 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID- 19) และภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนงดการเดินทางมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ ประชาชนยังสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีฯทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และสามารถลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อขอรับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ได้ทาง http://rice.moac.go.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง โดยเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2565

AF12994F 72B6 4E6C A8FE ADC2D7C27EE8