วันไร้เงา! คนกรุงเทพ

วันนี้เวลาประมาณ 12.16 น.หากคนกรุงเทพฯไปยืนกลางแดด เงาของร่างกายจะตกอยู่ใต้เท้าพอดี ทำให้กลายเป็นคน ”ไร้เงา” ไปโดยปริยาย

ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกรุงเทพมหานคร ครั้งแรกของปี 2565 ตรงกับวันนี้ 27 เมษายน 2565 เวลาประมาณ12.16 น. หากใครไปยืนกลางแดด เงาของร่างกายจะตกอยู่ใต้เท้าพอดี ไม่เฉียงไปด้านใดด้านหนึ่ง ดูเสมือนไร้เงา ทั้งนี้อาจไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุด เนื่องจากขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นร่วมด้วย 

โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(NARIT)  เปิดเผยข้อมูลว่า วันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับ 77 จังหวัดของประเทศไทย ครั้งแรก เริ่มจากใต้สุด 4 เมษายน ที่ อ.เบตง จ.ยะลา และสิ้นสุดที่เหนือสุด 22 พฤษภาคม ที่ อ. แม่สาย จ.เชียงราย หากยืนกลางแดด เงาของร่างกายจะตกอยู่ใต้เท้าพอดี 

วันนี้(27เม.ย.)เวลาประมาณ 12.16 น.หากไปยืนกลางแดด เงาของร่างกายจะตกอยู่ใต้เท้าพอดี ทำให้กลายเป็นคน”ไร้เงา”ไปโดยปริยาย

และการที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลกทำให้ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่ แต่อุณหภูมิจะสูงที่สุดหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ปริมาณฝน เมฆ อิทธิพลจากมรสุม ความร้อนสะสม ฯลฯ ก็อาจส่งผลต่ออุณหภูมิได้ เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน ระหว่างแนวละติจูด 5-20 องศาเหนือประเทศที่อยู่ในบริเวณนี้จะมีวันที่ดวงอาทิตย์ผ่านใกล้จุดเหนือศีรษะมากที่สุดปีละ 2 วัน โดยจะมีคาบการโคจรพาดผ่านแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัดของประเทศไทยจึงเห็นดวงอาทิตย์ผ่านเหนือศีรษะไม่พร้อมกัน