“ไทยช่วยไทย เกษตรกรอยู่ได้”เอกชนร่วมมือช่วยเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด จ.ระยอง

GC จับมือบริษัทประชารัฐรักสามัคคีระยอง(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด ร่วมกับสถานีบริการน้ำมันในจังหวัดระยอง นำร่องโครงการ“ไทยช่วยไทย เกษตรกรอยู่ได้” ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด จังหวัดระยอง


โครงการ “ไทยช่วยไทย เกษตรกรอยู่ได้” เป็นโครงการนาร่องเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่จังหวัดระยองแจกฟรีสับปะรด 1 ลูกเมื่อเติมน้ำมันครบ 1,000 บาท โดย GC ร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีระยอง(วิสาหกิจเเพื่อสังคม) จำกัด พร้อมด้วยสถานีบริการน้ำมันในจังหวัด ระยองจำนวน 2 แห่งได้แก่สถานีบริการน้ำมัน ปตท.บริษัทสมาพันธ์พัฒนา จำกัด และสถานีบริการน้ำมัน PTT Golden Avenue

5C8C6D82 D676 4F6E B7B8 FA3E0D07F973
9F1E2090 1D76 4780 BF0E 54DD5337AE16
27FB6C6E F48C 47F1 9855 C585CA568BD9

นางสาวเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมกับนางอนุชิดา ชินศิรประภา กรรมการบริหาร และ นางสาวธนิชยา ชินศิรประภา ประธานกรรมการบริหารสถานีบริการน้ำมัน PTT Golden Avenue และนายพิธพร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ บริษัทสมาพันธ์พัฒนา จำกัด มอบหมายผู้แทนนางวารินชื่นบาล ผู้จัดการบริษัทสมาพันธ์พัฒนา จำกัด อุดหนุนสับปะรด จำนวน 4,000 กิโลกรัม ในเขตอำเภอนิคมพัฒนา อำเภอปลวกแดง อำเภอแกลง และ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ผ่านโครงการ “ไทยช่วยไทย เกษตรกรอยู่ได้” ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยระบายผลผลิต และส่งผ่านกหลังใจสาหรับผู้เติมน้ำมันชนิดใดก็ได้ครบ 1,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับฟรี สับปะรด 1 ลูก ที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Golden Avenue จังหวัดระยอง (ถนนราชชุมพล ค.2 ด้านหลังโรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง) และสถานีบริการน้ำมัน ปตท.บริษัท สมาพันธ์พัฒนา จำกัด (ตลาดน้ำเกาะกลอย) ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าของจะหมด

หากสถานีบริการน้ำมันแห่งใด สนใจอุดหนุนสับปะรดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.065-395-5449

E40850D3 FEE7 4A14 A957 85F14003A55E

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้เติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามเป้าหมายหลักที่ต้องการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพื่อประชาชน มีความสขุ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน พร้อมสร้างความเติบโตและกระจายรายได้สู่สังคม เพื่อเป็นการเติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน และเติบโตไปพร้อมกับทุกชุมชนอย่างยั่งยืน

61670EB1 00FC 4A4F 9381 C15E74630225
D0A31039 C834 422C BD5B 24F721E86554