อบรมระบบ QR trace on cloud เพิ่มช่องทางขายออนไลน์ให้เกษตรกรสมุทรสงคราม

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดสัมมนาระบบ QR trace on cloud ตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรมาตรฐานและตลาดไร้คนกลาง  

338CDA04 52AE 412F B2A4 0F77B9170A11
16E37F23 5F7D 4689 AA6C 1D0050A2AE44

   โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดสัมมนาระบบ QR trace on cloud ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรมาตรฐานและตลาดไร้คนกลาง DGT ฟาร์ม ที่โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา โดยมีนาย ชนวัฒน์ สิทธิธูรณ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเป็นการจับคู่ธุรกิจยุคใหม่ที่เกษตรกรไทยและผู้บริโภคจะมาพบกันในโลกออนไลน์ มีเกษตรกรเข้ารับการอบรมจำนวน 30 ราย เพื่อส่งเสริมระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์ 

2677ECE8 D6A0 48E5 8BD7 86EBB03C7F0E

93E4931E 9D13 4F12 8EE6 C413A1A044E0
D912A8A2 DD55 4F59 80AB B8333074B8BE

จากนั้นเกษตรฯจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้ลงพื้นที่จัดทำประชาสัมพันธ์ถึงมาตรฐานของส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม โดยนายประวิตร คุ้มสิน ประธานศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม นำเยี่ยมชมแปลงส้มโอขาวใหญ่ที่ได้รับมาตรฐาน พร้อมให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามในการจัดทำประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส้มโอขาวใหญ่จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางคนที ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที 

237F8A1C 7DF4 4F80 A536 6ED26E0CB997