“ประภัตร”ลุยแจกโค-กระบือ หนุนปลูกฟักทองประกันราคา 5 บาท/กก. 

51373D11 DEF8 4377 A11A 178F4C33D21C

รมช.ประภัตร ลุยแจกโค-กระบือ ที่จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมชี้แจง “โครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกร” ชวนเกษตรกร”ปลูกฟักทอง”ประกันราคา 5 บาท ต่อกิโลกรัม

    นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบโคในโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ  พร้อมชี้แจงโครงการ “สานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร ณ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภูโดยมีนายอนุชา พัสถาน ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และผู้นำภาคประชาชน ตลอดจนเกษตรกรในพื้นที่ให้การต้อนรับ

03D79E5D E407 40D9 B411 B6E435824C0E

    “โครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโคให้แก่เกษตรกร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจน ให้มีโคเป็นของตนเอง ได้มูลโคเป็นปุ๋ยคอก ได้โคเป็นทรัพย์สินของตนเอง เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายรวมถึงเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่ม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และขยายผลให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ ข้างเคียง” รมช.ประภัตร กล่าว

ทั้งนี้ จังหวัดหนองบัวลำภูมีเกษตรกรที่ได้รับสัตว์จากโครงการธนาคารโค – กระบือ ตามพระราชดำริไปแล้ว จำนวน 500 ราย โค – กระบือ รวม 500 ตัว และในวันนี้มีการส่งมอบเพิ่มให้กับเกษตรกรอีก 27 รายจำนวนโค – กระบือ รวม 27 ตัว 

AE87EA18 6576 4307 85D7 22AD499C2633

พร้อมนี้ รมช.ประภัตรยังได้ชี้แจงเกี่ยวกับ “โครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกร” และกำชับให้ส่วนราชการกระทรวงเกษตรฯ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เร่งทำประชาสัมพันธ์โครงการ และสนับสนุนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้กระทรวงเกษตรฯ เร่งส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร  โดยร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินโครงการ มีวัตถุประสงค์ในการปล่อยสินเชื่อสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร หรืออาชีพนอกภาคเกษตรหรือการลงทุนค้าขาย เพื่อเสริมรายได้ในครัวเรือน เน้นอาชีพที่มีตลาดรองรับชัดเจน

0EDDEE9B DAC3 4D6F 93D7 10ED768DC0E7

สำหรับการประกันราคารับซื้อผลผลิต ให้กับเกษตรกรนั้น จะสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในระยะเวลา ไม่เกิน 6 เดือน มีผลตอบแทนเบื้องต้นเพียงพอต่อการดำรงชีพ และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่นคงต่อไปได้ในอนาคต ซึ่งโครงการดังกล่าว มีเมนูทางเลือกให้กับเกษตรกรในด้านต่าง ๆ ทั้งเมนูทางเลือกอาชีพด้านปศุสัตว์ เมนูอาชีพด้านพืช และเมนูอาชีพด้านประมง 

1435718B ADD5 4F43 B03F 43ABC8C2B306

โดยสามารถยื่นความประสงค์ขอกู้ตามโครงการได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ 1) ยื่นขอกู้เงินที่ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาที่ตนเองมีภูมิลำเนาหรือที่ตั้งของโครงการ (Walk In) และ 2) ให้ผู้ขอกู้ลงทะเบียนยื่นขอสินเชื่อผ่านช่องทาง Line Official : BAAC Family และนัดหมายผู้ขอกู้ผ่านระบบนัดหมาย โดยวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน จำนวน 100,000 บาท แต่ต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายและหรือค่าลงทุนจริงของลูกค้าแต่ละราย

5BA49967 C4A5 489D B8C3 D37DBDC376DD

สำหรับในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู จะส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เริ่มจากการปลูกฟักทอง โดยการดำเนินงานได้มีการเจรจาทำข้อตกลงกับภาคเอกชนในการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรไปทดลองปลูก และสนับสนุนปุ๋ยที่จำเป็นในการเพาะปลูกแก่เกษตรกร หลังจากขายผลผลิตได้แล้วจึงจะหักต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย โดยมีผู้ประกอบการพร้อมรับซื้อฟักทองลูก ซึ่งจะเข้ามารับซื้อถึงที่ และประกันราคารับซื้อขั้นต่ำที่กิโลกรัมละ 5 บาท