สั่งระงับเพิ่ม “5 ล้ง” 5 วัน ตรวจเจอโควิด-19 ปนเปื้อน! 

กรมวิชาการเกษตร สั่งระงับเพิ่ม 5 ล้ง 5 วัน เจอโควิด-19 ปนเปื้อน!

นาย สันติสุข ภูมิเงิน หัวหน้าด่านตรวจพืชเชียงของ กรมวิชาการเกษตร ออกประกาศเมื่อวันที่ 27 เมษายน2565 ถึงผู้ส่งออกผลไม้ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ขอระงับการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช จำนวน 5 แห่ง  ประกอบด้วยโรงคัดบรรจุ

1. DOA 50000 99 010886 นายคำปัน ยินสูตร เลขที่ 45/16 (อาคาร J ล้ง1) หมู่ 5 

ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  

2. DOA 50000 02 012258 บริษัท เกรทฟรุ๊ต พลัส จำกัด เลขที่ 142 หมู่ 4 ต.เขา

วัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  

3. DOA 50000 99 010879  บริษัท บุญลือรุ่งเรืองเจริญทรัพย์ จำกัด (สาขา  2)  เลขที่ 

8/2 หมู่ 12  ต.พลิ้ว  อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี  

4. DOA 50000 99 010731 นางสาวภัทรภร สถิตวัฒนจินดา  เลขที่ 33/3 หมู่ 3 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่จ.จันทบุรี  

5.  DOA 50000 99 010356  นางสาวชุติมา ธุระพันธ์  เลขที่ 50/9 หมู่ 2 ต.ท่าช้าง 

อ.เมือง จ.จันทบุรี  

สำหรับโรงคัดบรรจุแห่งที่ 1 ตรวจพบการปนเปื้อนในสินค้า โรงคัดบรรจุแห่งที่ 2-3-4 ตรวจพบในผนังตู้ด้านใน โรงคัดบรรจุแห่งที่ 5 พบการปนเปื้อนในบรรจุภัณฑ์

มีรายงานว่า 1 ใน 5 โรงคัดบรรจุที่ตรวจพบการปนเปื้อนโควิด-19 ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 แล้วที่มีการตรวจพบซึ่งครั้งแรกที่ตรวจพบ ก็ถูกสั่งแบนส่งออกทุเรียน 5 วัน

63E88445 DC9C 448F 8D8E C1F648839CB6