“ประภัตร”แนะเกษตรกรโคราชทำประกันโคเนื้อ-โคนม พร้อมดันโปรเจ็ค”สานฝันสร้างอาชีพ” 

รมช.ประภัตร พาทีมเกษตรฯบุกเมืองคาวบอย ประสานพ่อเมืองโคราชช่วยผลักดันโครงการ “สานฝันสร้างอาชีพ”  พร้อมชวนเกษตรกรทำประกันภัยโคเนื้อ-โคนม เป็นหลักประกันความเสี่ยง บรรเทาความเสียหายกรณีโคตาย

7F6485EE 9C35 42C0 AC73 3E0EA845F561

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาของเกษตร พร้อมชี้แจงโครงการ “สานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร” ณ โรงเรียนบ้านพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ร่วมคณะ และมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และผู้นำภาคประชาชน ตลอดจนเกษตรกรในพื้นที่ให้การต้อนรับ

31E97E98 E523 4614 AC30 45F71CA71FD2

สำหรับ อำเภอเมืองนครราชสีมานั้น เป็นอำเภอที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 466,848 คน โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 7,744 ราย มีปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อจำนวน 18,360 ตัว โคนม จำนวน 5,565 ตัว กระบือ จำนวน 2,785 ตัว สุกร จำนวน 11,611 ตัว ไก่พื้นเมืองจำนวน 350,310 ตัว แพะเนื้อ จำนวน 2,870 ตัว แพะนม จำนวน 1,358 ตัว ถือว่าเป็นอำเภอปศุสัตว์ที่สำคัญของประเทศไทย

27A80BE6 2BC7 485C 9B84 173F558B1C3E

“จังหวัดนครราชสีมา นับเป็นเมืองหลวงของการปศุสัตว์ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการเลี้ยงสัตว์ที่หลากหลาย ดังนั้น การมาลงพื้นที่ในวันนี้ ได้นำโครงการ “สานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร”  มาชี้แจงกับข้าราชการและเกษตรกรโดยขอความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเร่งทำประชาสัมพันธ์โครงการ และสนับสนุนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าว จะเน้นการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในระยะเวลา ไม่เกิน 6 เดือน และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่นคงต่อไปได้ในอนาคต โดยร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งได้รับอนุมัติงบจากรัฐบาล 30,000 ล้านบาท เพื่อเป็นสินเชื่อสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร หรืออาชีพนอกภาคเกษตร หรือการลงทุนค้าขาย เพื่อเสริมรายได้ในครัวเรือนโดยเน้นอาชีพที่มีตลาดรองรับชัดเจน” รมช.ประภัตร กล่าว 

ABA17B64 DE83 430E 8CA0 9137AAB475F7

F45F3712 1D07 4E34 8EE8 11F00CB6232E

นอกจากนี้ ยังได้มีการเเนะนำโครงการประกันภัยโคเนื้อและโคนม ให้กับเกษตรกร เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง ช่วยบรรเทาความเสียหายของเกษตรกรผู้เลี้ยงโค อันเนื่องมาจากการตายของโค ไม่ว่าจะเกิดจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ให้สามารถพยุงตัวได้และมีทุนเหลือเพียงพอต่อการเริ่มต้นใหม่ สำหรับโคเนื้อ จ่ายค่าประกันที่ 400 บาท คุ้มครอง 6 เดือน หากมีการตายทุกกรณี ประกันจะจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกร 30,000 บาท/ตัว และโคนม จ่ายค่าประกัน 810 บาท คุ้มครอง 1 ปี หากมีการตายทุกกรณีประกันจะจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกร 30,000 บาท/ตัว เกษตรกรที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียด และซื้อกรมธรรม์ได้ที่ธนาคาร ธกส. ทุกสาขา