ผลจากการปิดอ่าว ชาวประมง จ.กระบี่ เฮ ! จับปลาโอได้กว่า 10 ตัน มูลค่ากว่า 4 แสนบาท

นายเจริญไชย ศรีสุวรรณ์ ประมงจังหวัดกระบี่ ได้มอบหมายให้นายกานรัฐ เรืองโฉม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางสาวณัฐธิดา จุทามาตย์ นักวิชาการประมง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานประมง จ.กระบี่ สำรวจความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ หลังได้รับแจ้งว่า เรือประมงพาณิชย์ อวนล้อมจับวางอวนจับปลาโอได้จำนวน กว่า 1 หมื่นกิโลกรัม สร้างรายได้กว่า 4 แสนบาท บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในทะเลกระบี่ 

87393240 9C3B 43F4 BBA4 33EC2BF2A2CC

จากการสอบถาม เจ้าของเรือประมง ก.สินสมุทรนำโชค  และเรือยุทธนาวีนำทรัพย์ ทราบว่า ได้ออกเรือหาปลา เมื่อช่วงเย็น ของวันที่ 29 ที่ผ่าน และเมื่อช่วงเช้า ของวันนี้ ก็ได้กลับเข้าฝั่ง โดยทั้ง 2 ลำ สามารถจับปลาโอ ได้รวมกัน กว่า 1 หมื่นกิโลกรัม เชื่อว่าเป็นผลพวงมาจากการปนะกาศปิดอ่าวของกรมประมงทำให้สัตว์น้ำ มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น

F8BAC24A 9D88 48CB A3BE 0E24ACD1D3D2

นายเจริญไชย ศรีสุวรรณ์ ประมงจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า สำหรับปลาโอ ที่ชาวประมงอวนล้อมจับ หรืออวนดำ จับได้ ในครั้งนี้ แต่ละตัวมีน้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม ถือว่าเป็นปลาที่ค่อนข้างโตเต็มวัย โดยจากการสอบถามชาวประมง ทราบว่าปลาโอ ดังกล่าวจับได้ที่บริเวณพิกัดหลังเกาะพีพี และว่า วานนี้ 29 ที่ผ่านมาทางประมงอวนล้อมจับก็สามารถจับปลาโอ ได้จำนวนมากเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้เป็นผลมาจากการปิดอ่าวฤดูปลาวางไข่เลี้ยงตัวอ่อน มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดหลายปีที่ผ่านมาติดต่อกัน ทั้งเครื่องมือทำประมง กำหนดเขตพื้นที่ห้ามทำประมงในทะเลฝั่งอันดามันตลอดระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน ของกรมประมง