เพื่อไทย ไม่เอาด้วยร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง แนะผู้เสนอถอนร่างกลับไปพิจารณาให้รอบคอบ

นายชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ แถลงข่าว ถึงท่าทีของพรรคเพื่อไทยต่อร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. …. ว่า จากการศึกษาและได้รับคำร้องเรียนต่อร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. …. นี้มาโดยตลอด และทางพรรคฯ มีจุดยืนคือต้องการให้ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์และเป็นยา ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ แต่ได้รับคำร้องจากประชาชนจำนวนมากว่ารัฐบาลนำกัญชากัญชงมามอมเมาประชาชน ทั้ง ๆ ที่เรื่องยาเสพติดชนิดอื่น อาทิ ยาบ้า รัฐบาลยังไม่สามารถควบคุมได้

ทั้งนี้ ทางคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ส่งแถลงการณ์ที่ไม่เห็นด้วย เพราะการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่เป็นข้ออ้างปรากฏว่าที่ใช้กันได้ผลกันจริง ๆ มีเฉพาะโรคลมชักที่เรื้อรังและรักษาด้วยยาอื่นไม่ได้ผล แพทย์อาจพิจารณาใช้กัญชาให้เป็นส่วนหนึ่งของการรักษา รวมทั้งการมีกัญชาไว้ในครอบครองจะเป็นความผิดตามกฎหมายของประเทศต่าง ๆ โดยขัดต่ออนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ซึ่งในปัจจุบันจะเป็นผลเสียต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยแทนที่จะเป็นผลดีเพราะประเทศต่างๆ กำชับประชาชนของตนว่าเข้ามาในประเทศไทย ขอให้ระมัดระวังเรื่องการใช้กัญชาด้วย ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ว่า มีผู้ป่วยฉุกเฉินที่เกิดจากการใช้กัญชาในทางที่ไม่เหมาะสมเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลต่าง ๆ มากกว่าร้อยละ10

อีกทั้ง ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. …. ไม่มีข้อจำกัด และบทควบคุมในการใช้อย่างรัดกุม และส่งเสริมการใช้ในทางสันทนาการมากกว่าทางการแพทย์

ด้วยเหตุผลดังกล่าว พรรคเพื่อไทยจึงขอให้ผู้เสนอร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวถอนร่างพ.ร.บ. ออกไปพิจารณาให้รอบคอบอีกครั้ง และพรรคฯ มีมติไม่เห็นชอบในวาระ 2 และ วาระ 3 ที่จะมีการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎร