(มีคลิป)เกษตรกรมองโกเลียพลิกผืนดินที่แห้งแล้งให้กลายเป็นแหล่งรายได้จากการเลี้ยงกุ้ง

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเขตปกครองตนเองมองโกเลีย ทางตอนเหนือของจีน เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้ง ให้เป็นบ่อน้ำที่อุดมสมบูรณ์เพื่อทำฟาร์มกุ้งขาว

ในเมืองออร์ดอส(Erdos) ที่นี่มีบ่อเลี้ยงกุ้งในพื้นที่เกือบ 300 ไร่ เกษตรกรกําลังยุ่งอยู่กับการนําอวนที่เต็มไปด้วยกุ้งขาวขึ้นจากบ่อ จากนั้นบรรจุกุ้งลงในตู้คอนเทนเนอร์ ส่งไปขายยังตลาดใกล้เคียง เกษตรกรบอกว่า ราคาขายส่งของกุ้งอยู่ที่ 50 หยวน หรือประมาณ 250 บาทต่อกิโลกรัม

ส่วนด้านตะวันตกของมองโกเลียซึ่งมีแม่น้ำเหลืองไหลผ่าน เป็นภูมิภาคที่เต็มไปด้วยความแห้งแล้ง ฝนไม่ตก ดินเค็ม มีสภาพเป็นด่าง

Wu Tao ผู้บริหารศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ออร์ดอส บอกว่า  พื้นที่นี้ไม่สามารถปลูกพืชได้ จึงถูกปล่อยให้เป็นพื้นที่ร้าง แต่หน่วยงานท้องถิ่นร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรช่วยกันพลิกฟื้นผืนดินให้กลายเป็นบ่อน้ำที่อุดมสมบูรณ์  สามารถเลี้ยงกุ้งได้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม

ในปีนี้เมืองออร์ดอสมีบ่อกุ้งประมาณ 1,700 ไร่ ได้กุ้งเฉลี่ย 600 กิโลกรัมต่อไร่ ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งชาวมองโกเลีย

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ จาก : CMG (China Media Group)