พาณิชย์ฯระดมทุกภาคส่วน ช่วยขน”ผลไม้”ส่งออกทุกช่องทาง กว่า 5 แสน 

“จุรินทร์”เรียกประชุมทีมเซลล์แมนประเทศ-ภาคเอกชน ลุยช่วยชาวสวนผลไม้ จัดแผนขนส่งรองรับเรือ-อากาศ-บก ครบ 100% ส่งออกกว่า 530,000 ตัน 

4BE448B3 8DAA 4EB6 B2D3 FBCA95D6501B

นาย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงผลการประชุมติดตามความคืบหน้ามาตรการบริหารจัดการผลไม้ และการแก้ไขปัญหาการส่งออกผลไม้ ปี 2565 ว่า ที่ประชุมได้ทำแผนปฏิบัติการจริงเรื่องการส่งออกผลไม้สด ไปยังตลาดที่ใหญ่ที่สุดคือจีน ปริมาณถึง 90% ซึ่งปี 2565 มีเป้าหมายส่งออก 530,000 ตัน หัวใจสำคัญคือการจัดระบบการขนส่ง ปกติใช้ 3 ทาง คือ 1.ทางเรือ 2.ทางบก 3. ทางอากาศ โดยปี 2564 ใช้เส้นทางเรือ 52% ทางบก 48% และทางอากาศไม่ถึง1% 

E1CE355F BBC4 4079 B0C9 33BB166019DA

สำหรับปี 2565 จะมีการปรับแผนเพราะการขนส่งทางบกไปจีน ผ่าน 4 ด่านหลักคือ โม่ฮาน โหย่วอี้กวานตงซิง และผิงเสียง เพราะบางครั้งด่านก็เปิด-ปิด จากสถานการณ์โควิดและนโยบาย Zero-Covid ของจีนจึงปรับแผนเป็นส่งทางเรือมากขึ้น โดยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ทำแผนส่งผลไม้สดไปจีนครบทั้ง 530,000 ตันครบแล้ว แบ่งเป็น

การขนส่งทางเรือ 83%  3.9 แสนตัน ผ่าน 5 สายเรือ คือ Cosco SITC หยางหมิง Maersk และ Wanhai โดยขึ้นที่ท่าเรือ เซอโข่ว 26.5% ท่าเรือหนานซา 20% ฮ่องกง 20% จ้านเจียน 13.5% ซินโจว 13.5 เซี่ยเหมิน 6.5% รวม 3.9 แสนตัน

ทางอากาศ ได้มีการเตรียมพื้นที่รองรับไว้แล้ว 36,000 ตัน คิดเป็น 6.5% ของการขนส่งทั้งหมด เตรียมไว้3 ท่าอากาศยานของจีน คือ  1.กว่างโจว 80% 2.เซินเจิ้น 13% 3.คุณหมิง 7% โดย 4 สายการบิน คือ1.การบินไทย 2.ไทยไลออนแอร์ 3.แอร์เอเชียเอ็กซ์ 4.ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์

6CBCB36F DADE 4983 8DAA C853AF11F2FC

ส่วนที่เหลืออีก 10.5% จะมุ่งเน้นในการส่งออกผ่านทางบกไปสู่ 4 ด่านของจีน คือ โม่ฮาน โหย่วอี้กวาน ตงซิงและผิงเสียง ซึ่งถ้าประสบปัญหาปิดด่าน ทูตพาณิชย์กับทูตเกษตรและกระทรวงการต่างประเทศ มีหน้าที่เร่งรัดเจรจากับจีนให้เปิดด่านโดยเร็วที่สุด 

C12E3659 BCDE 47EC 9578 2C01C2C56FF1

นายจุรินทร์ ยังบอกด้วยว่า เพื่อให้ทุกอย่างบรรลุเป้าหมายให้ผลไม้สดไทยส่งออกไปจีนได้โดยมีอุปสรรคน้อยที่สุดในปีนี้ จึงได้จัดตั้งวอร์รูมขึ้นมา มอบหมายให้อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธาน และมีตัวแทนภาคเอกชน ทั้งผู้ส่งออก ล้ง เกษตรกร และสมาคมโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดร่วมกันเป็นคณะทำงานติดตามสถานการณ์ทุกวัน ทุกสัปดาห์ร่วมกันแก้ปัญหาให้เสร็จโดยเร็ว ซึ่งการส่งออกผลไม้สดไปจีนปีนี้ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ถึง 90% ของไทยมีการวางแผนด้านการขนส่งที่เป็นรูปธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วคือ ทางเรือ 83% ทางอากาศ 6.5% และทางบก 10.5% เป็นปริมาณทั้งหมด 5.3 แสนตัน ถือเป็นการทำตลาดเชิงรุก ที่เป็นรูปธรรมที่สุดยุคหนึ่ง

48E47AAB F9DD 435C A2F5 969E8E063376

โดยมีนาย บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ ทูตพาณิชย์ ทูตเกษตร ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมด้วย 

5B95A57C 6900 492A 9176 4D78C88E3607
5F15C3B0 26F4 4007 8BFD DD820DCE37D7

ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ระบุว่า ผลผลิตผลไม้ปี 2565 คาดการณ์ผลผลิตรวม 5.36 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 11% และผลไม้ไทยส่งออกไปยังทั่วโลกตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค. 2565 มีปริมาณ 754,027 ตัน คิดเป็นมูลค่า 33,983.90 ล้านบาท แบ่งเป็นผลไม้สด 225,159 ตัน ผลไม้แปรรูปและกระป๋อง 213,578 ตัน ผลไม้แห้ง 180,254 ตัน ผลไม้แช่เย็นแช่แข็ง 9,620 ตัน