ภาคเหนือยังคงพบจุดความร้อนเกือบ 200 จุด ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าและพื้นที่เกษตร  

จิสด้า”เผยข้อมูลดาวเทียมตรวจพบพื้นที่ภาคเหนือ ยังคงพบจุดความร้อนเกือบ 200 จุด ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนและพื้นที่การเกษตร 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า(GISTDA)เปิดเผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP)ของระบบเวียร์ (VIIRS) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 พบจุดความร้อนทั้งประเทศ 266 จุด พบมากที่สุดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 131 จุด พื้นที่เกษตร 55 จุด พื้นที่เขตสปก. 35 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 24 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 19 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 2 จุด

9636E0AA 7451 43E9 8796 65CF39F79661

ส่วนจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคือ เชียงราย 50 จุด ตาก 45 จุด และแพร่ 41 จุด ตามลำดับ 

โดยจุดความร้อนกลับมาพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งพบมากถึง 179 จุด ส่วนภูมิภาคอื่นๆ ยังคงพบจุดความร้อนเล็กน้อยเหมือนหลายวันที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลจุดความร้อนของจิสด้า ตั้งแต่ 1 มกราคม – 4 พฤษภาคม 2565 พบว่าภาคเหนือ มีจุดความร้อนแล้ว 15,873 จุด ตามด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13,394 จุด และภาคกลาง9,835 จุด ตามลำดับ

ส่วนเช้านี้เวลา 09.00 น. หลายจังหวัดทั่วประเทศมีค่าค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ในระดับดีถึงดีมาก ยกเว้นจังหวัด เชียงราย และแพร่ ที่พบค่าฝุ่นจิ๋วอยู่ที่ 45,38 มคก./ลบ.ม. ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง (สีเหลือง) ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพควรระมัดระวังเป็นพิเศษ 

สำหรับจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน อันดับที่หนึ่งคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวน 815 จุด รองลงมาอันดับ 2 เป็นประเทศไทย จำนวน 266 จุด และอันดับที่ 3 เป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 203 จุด ตามลำดับ 

ขณะเดียวกันข้อมูลจุดความร้อน ที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ pm 2.5ในพื้นที่บริเวณชายแดนภาคเหนือ เนื่องจากมีลมพัดฝุ่นละอองและหมอกควันเข้ามา